NYHEDSBREV

Nr. 18 - 21. maj 2010 

Pinse

Når eleverne går hjem i dag, er det pinseferie, så skolen holder fri på mandag. Det er i øvrigt den sidste særlige fridag i dette skoleår. Herefter er der hele skoleuger resten af skoleåret. Pinse er endnu en af de store kirkelige højtider. Inden Jesus fór til himmels på Kristi Himmelfartsdag sagde Han til sine disciple, at de skulle vente i Jerusalem på, at Helligånden skulle komme. Han skulle være hos dem i stedet for Jesus, som havde løst sin opgave. Helligånden kunne de ikke se. Jesus havde de set i et menneskes skikkelse. Helligånden kom som den nye talsmand. Han skulle være i dem og omkring dem og minde disciplene om alt det, Jesus havde sagt til dem. Han skulle også give dem kraft - frimodighed - til at udføre den store opgave, Jesus havde pålagt dem i Missionsbefalingen. Helligånden kom til disciplene på en overnaturlig måde, så ingen af dem nogensinde behøvede at tvivle på, at Jesu løfte var opfyldt. De oplevede "susen af vind" og "så ildtunger" og hørte hinanden "tale på fremmede sprog". Peter stod frem og forklarede den besynderlige hændelse, og det gjorde, at netop den dag var der næsten 3.000, som valgte at følge disciplenes opfordring, så de valgte at tro på Jesus og lod sig døbe. Den beretning kan man læse i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Rigtig glædelig Pinse. 

Årsmøde

På onsdag, den 26. maj 2010 kl. 19:00, mødes vi til årsmøde på Gideonskolen. Eleverne har fået brev med hjem om det i onsdags, og det er i øvrigt varslet gennem længere tid i skolens nyhedsbreve. Vi ser frem til igen at mødes med forældrene og fortælle lidt om skolens situation. Det bliver både et tilbageblik og noget om fremtiden. Om et år skal vi formelig købe ejendommen, vi bor i, og det bliver spændende. Skolens regnskab for 2009 ser fint ud. Skolens revisor, Sørens Jensen, vil fremlægge det. Palle Kristensen er skolens tilsynsførende. Han vil fremlægge sin redegørelse for forældrene. Der er også valg/genvalg til bestyrelsen. Vi håber at mange forældre vil sætte tid af til at være sammen om den årlige begivenhed. 

Efter-fyraftensmøde

På torsdag, den 27. maj 2010 har vi igen et efter-fyraftesmøde. En snes forældre har ønsket er høre nærmere om Gideonskolen og se den. Det finder sted ved den anledning. 

Elever til næste skoleår

Vi har ikke mange pladser ledige til næste skoleår. Vi prøver dog at imødekomme enkelte henvendelser. Skulle der være forældre til nuværende elever, som har planer om flytning, så beder vi om at skolen snarest muligt orienteres om dette, så vi kan planlægge med det. 

Omfotografering

På fredag i næste uge, den 28. maj 2010, er der omfotografering. Det gælder f.eks. elever, som var syge, da fotografen var på skolen. Der kan også være andre, som ønsker at billedet skal tages om. Det skal man aftale med kontaktlæreren, og så skal man huske at have de gamle billeder med.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER