NYHEDSBREV

Nr. 17 - 12. maj 2010 

65 år - 4. maj 1945

Forskellige steder i verden markeres 65 året for Anden Verdenskrigs ophør. For første gang marcherede de allierede styrker sammen med de russiske soldater ved en militærmarch i Moskva. I 6. klasse er vi nået til denne begivenhed i historie, og vi lyttede bl.a. til en gammel 78-plade, som Ib Johansens far modtog for sin indsats i modstandsbevægelsen under krigen. For de fleste elever var den en ny oplevelse af se og høre et sådan gammel medie. Vi fik den til at spille, og fik indtryk af de stemninger og oplevelser, som mennesker i Danmark måtte have haft på det tidspunkt dengang. Undervisningen bliver ekstra nærværende, når historien knyttes til nutiden. 

Hjem fra Berlin

I fredags - sidst på eftermiddagen - kom elever og medarbejdere hjem fra en uges skolerejse i Berlin. Turen hjem forløb godt, selv om enkelte synes at søgangen på færgen fra Rostock til Gedser var lidt af en udfordring. Opholdet havde været en stor oplevelse med et fint fællesskab og mange oplevelser af både historisk og aktuel art. Berlin er en by, hvor gammelt og nyt mødes på en særlig måde. 

FSA i biologi

Eleverne i 9. klasse var til digital prøve i biologi i går. Det klarede de rigtig godt. Prøven handlede om menneskelegemet og dets funktioner. Teknikken fungerede helt tilfredsstillende, og der var en rigtig god stemning omkring prøven. Nu gælder det forberedelserne til de mundtlig prøver. Den første er prøven i dansk, og eleverne har i dag afsluttet deres synopser og sendt dem sammen med teksterne til censor. I de næste uger skal eleverne afslutte forskellige opgaver til prøverne og generelt forberede sig. Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi valgt at undervise eleverne i en styret prøveforberedelse. Vi har gode erfaringer med det. 

Fotografier

I dag har eleverne fået udleveret deres fotografier. Dansk Skolefoto har givet forældre mulighed for at se billederne på deres hjemmeside og vælge billedform og udseende. Der bliver en opsamlingsdag, hvor fraværende elever kan blive fotograferet. Skulle der være elever, som er faldet "uheldigt" ud på billedet, kan man også bede om en omfotografering. Hvis man ikke ønsker billederne, skal de returneres til Dansk Skolefoto. I modsatte fald skal man betale for dem. 

Tilsyn

Palle Kristensen, som er Gideonskolens tilsynsførende, har været på besøg på Gideonskolen i dag. Han har besøgt forskellige klasser og set undervisningen. Han er desuden blev opdateret om elevernes faglige status på forskellig vis. 

I næste uge

På tirsdag har vi en gruppe elever, som skal på Nationalmuseet. Det er 3. klasse. Eleverne har i historie arbejdet en del med tidsperioder, som man med fordel kan se illustreret på museet. Ugen efter er det så 4. klasses tur til en lignende oplevelse. 

Årsmøde

Vi minder igen om skolens årsmøde, Onsdag, den 26. maj 2010 kl. 19:00. Skolens revisor vil gennemgå regnskab mv. for 2009 - og Palle Kristensen vil fremlægge sin tilsynsrapport. Desuden vil der være de forskellige årsberetninger og valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, er villige til genvalg.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER