NYHEDSBREV

Nr. 16 - 7. maj 2010


Kristi Himmelfartsdag

På torsdag er det Kristi Himmelfartsdag. Det er endnu en fridag, som har sin oprindelse i en kristen begivenhed. 40 dage efter Påske samler Jesus sine disciple omkring sig på Oliebjerget for at tage afsked med dem. Det er ved den anledning, han giver dem befaling om at gå ud i alverden og forkynde evangeliet for alle mennesker. Han lover dem samtidig, at han vil være med dem alle dage indtil verdens ende. Da det er sagt, ser disciplene, at Jesus bliver taget op fra jorden til Himmelen. En sky skjuler ham for deres øjne, og de er alene tilbage. Nu er der 10 dage til Pinse, og disciplene skal vente på den begivenhed i Jerusalem, før de tager fat på den store Missionsbefaling. Jesus havde i tiden mellem Påsken og Himmelfarten været sammen med disciplene mange gange. De var ikke et øjeblik i tvivl om at Han var opstået fra de døde, og derfor kunne de stole på alt det, Han havde sagt. Efter Himmelfarten ville Jesus være hos dem på en ny måde. Nu kunne de ikke se Ham mere, men mærke hans nærvær på en anden måde. På Gideonskolen har vi mindet eleverne om den fantastiske begivenhed. Vi har i øvrigt udvidet fridagene lidt, så der er en miniferie med fri i næste uge fra torsdag til søndag. Rigtig god ferie. 

FSA prøver

I den forløbne uge har vi klaret 5 af de skriftlige prøver. Det er tilsyneladende gået rigtigt godt for vore elever, og "godt begyndt er halvt fuldendt". I næste uge er der en digital prøve i biologi, den finder sted på tirsdag, den 11. maj 2010, kl. 10:00-11:00. Efter prøven er der almindelig skolegang for eleverne i 9. klasse. 

Prøveforberedelse

For 9. klasse vil undervisningen fra nu af og til den sidste prøve være prøveforberedende undervisning. Eleverne skal i skole hver dag i normalt omfang. Undervisningen er enten prøver eller forberedelse i de fag, de mangler at skulle til prøve i. Vi har erfaring for at det er en stor hjælp at målrette undervisningen på den måde. Eleverne er i øvrigt opdateret. 

8. klasse i Berlin

Vore elever i 8. klasse er i Berlin i denne uge samen med Ulla Hansen og Simon Jørgensen. Vi får meldinger hver dag fra teamet, og alle har det godt. Det er spændende at udforske en by som Berlin - både historisk og aktuelt. Eleverne kommer hjem i dag efter en meget givende og inspirerende uge. 

Zoo

Børnehaveklassen var i går på tur til Zoologisk Have. Det er altid en festlig oplevelse. Naturen er inspirerende og mangfoldig. Selv om de fleste har været der før, så er det noget særligt at være sammen om en fælles oplevelse. Dyrene var sjove, og børnene var interesserede - så det var, som det skulle være. 

31 dage tilbage

Skoleåret er snart slut. Der er 31 skoledage tilbage til sommerferien. Vi ved, at det går stærkt - og der er faktisk meget at gøre. De ældste elever har deres udfordringer med de afsluttende prøver, men alle andre har også mål, som skal nås. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe tingene godt på vej, men det er eleverne, som skal få det til at lykkes. Så slutspurten er gået ind - gør, hvad du kan for at nå målet.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER