NYHEDSBREV

Nr. 15 - 29. april 2010


Store Bededag

I morgen er det Store Bededag. Det er en helligdag - måske som så mange andre. Men der er en historie bag, som måske kan inspirere. Den dag, vi i dag kender som Store Bededag, blev indført af Hans Bagger (biskop over Sjælland 1675-1693), der i løbet af sine to første år som biskop fik indført tre faste- og helligdage i sit stift. Af disse blev den midterste lovfæstet ved en kongelig forordning d. 27 marts 1686 som en "ekstraordinær, almindelig bededag" for hele riget. Så det var med andre ord kongen som ønskede folkets forbøn for sig selv og det danske kongerige. Store Bededag har for en del kirker stadigvæk det indhold og får derfor sin særlige betydning, hvis den bruges til sit formål. Vi ved, at der er særlige gudstjenester rundt om i landet, hvor man samles for at bede for landet og landets regering og kongehus. Gideonskolen har derfor lukket, og vi ønsker alle vore familier en god dag. 

FSA prøver i næste uge

Fra mandag til onsdag i næste uge og tirsdag i den efterfølgende uge er der afsluttende prøver for elever i 9. klasse. Prøverne fordeler sig således:

Mandag,  3. maj 2010, kl. 09:00-10:00: Dansk, retskrivning (FSA)
Mandag,  3. maj 2010, kl. 10:00-10:30: Dansk, læsning (FSA)
Tirsdag,   4. maj 2010, kl. 09:00-10:00: Matematiske færdigheder (FSA)
Tirsdag,   4. maj 2010, kl. 10:00-13:00: Matematisk problemløsning (FSA)
Onsdag,  5. maj 2010, kl. 09:00-12:30:
Dansk, skriftlig fremstilling (FSA)
Tirsdag, 11. maj 2010, kl. 10:00-11:00: Biologi - Internetprøve (FSA)

Skolens elever kender detaljerne, og man kan også finde dem på skolens hjemmeside under "lovkrav". Vi ønsker vore elever en rigtig god prøveafvikling. 

8. klasse til Berlin

I næste uge rejser 8. klasse på skolerejse til Berlin. Det er Ulla Hansen og Simon Jørgensen, som ledsager eleverne. De to lærere var af sted sidste år med en tilsvarende gruppe og har derfor gode erfaringer med rejsen. Vi tror, at det bliver en rigtig spændende oplevelse med mange indtryk af både historisk og aktuel karakter. Rigtig god tur. 

Pam & Graham Yoko

Vi har haft nogle rigtig spændende og inspirerende dage med Pam & Graham Yoko, som onsdags rejste tilbage til Sydafrika. Vore gæster har holdt kursus for skolens medarbejdere sidste fredag og lørdag og har desuden gæstet skolen ind imellem og hilst på en del af skolens elever. I mandags havde vi en gensynsaften for de elever, som var i Sydafrika i december 2009. Tak for en fin indsats og et dejligt venskab for os på Gideonskolen. 

Maj måned

Vi er på vej ind i maj måned. Det betyder at skoleåret snart er slut. Vi ved at det er en intensiv periode vi har tilbage af dette skoleår, og det er vigtigt at passe godt på tiden. Vi vil som sædvanlig holde alle orienteret om planerne, men minder specielt om skolens årsmøde onsdag, den 26. maj 2010. Skolens revisor vil være tilstede, og den normale dagsorden følges med valg/genvalg til bestyrelsen, beretninger mv.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER