NYHEDSBREV

Nr. 14 - 23. april 2010 

Askesky over Danmark

Vi kan ikke se den og ikke mærke den, men den er der! Siden torsdag i sidste uge og indtil onsdag i denne uge har askeskyen fra vulkanen på Island blokeret flytrafikken over en del af Europa - bl.a. i Danmark. Vi har stor sympati for alle, som er berørt af den. Men måske er vores opmærksomhed lidt større, fordi vi har gæster fra Sydafrika. De tog af sted fra Johannesburg onsdag eftermiddag med forventet ankomst torsdag formiddag til København. Hele ugen har vi derfor fulgt med i udviklingen. Nu er de så her, og det er vi rigtig glade for. Vores konference kan gennemføres som planlagt. Det er dejligt. 

Afgangsprøver

I dag har eleverne fra 9. klasse fået besked om prøvefag i udtræk. Undervisningsministeriet har udtrukket følgende fag til elever på Gideonskolen: Naturfaglige fag: Biologi. Humanistiske fag: Historie. Biologi er en digital prøve og historie en mundtlig prøve. Tidspunkterne for disse prøver fremgår af skolens hjemmeside sammen med beskrivelsen af de øvrige prøver. Informationen er nu rettet til, så prøverne entydigt er fastlagt. Eleverne har også i dag trukket emner til mundtlig dansk. De har nu 14 dage til at vælge tekst, analysere den og lave deres disposition. På tirsdag er der en generalprøve i matematik, problemregning, kl. 12 - 15. 

Skolefotografering

I dag har skolefotografen været på skolen. Alle elever er blevet fotograferet i grupper og enkeltvis. Vi har også taget et billede af alle elever på én gang. I løbet af kort tid vil elevbillederne kunne findes på Dansk Skolefotos hjemmeside. Forældrene kan åbne med deres login, og derefter bestille billeder i det omfang man ønsker. Husk på, at man fortsat ikke er forpligtet til at købe. Man får billederne til gennemsyn ud fra bestillingen, og så må man vælge enten at købe eller sende billederne retur. 

PACE-betaling

I dag har eleverne fået opkrævninger med hjem til betaling af PACEs og andre materialer for perioden fra 1. januar 2010 og indtil i dag. Vi beder venligst forældrene om at indbetale beløbene i henhold til den tidsfrist som er angivet på opkrævningerne. Tak for hjælpen. 

Er blyanten spidset?

Hverdagen forløber lettest for alle, når de praktiske forhold er på plads. At have skriveredskaberne i orden er selvfølgelig en banal ting, men hvis de ikke er i orden, så kan man få en "skæv" start på mange arbejdsopgaver. Vi kan derfor ikke kraftigt nok opfordre alle vore elever til at have styr på de enkle ting, så man kan klare de mere udfordrende. 

Årsmøde

Vi afholder årsmøde onsdag, den 26. maj 2010. Skolens revisor vil være til stede, og den normale dagsorden følges med valg/genvalg til bestyrelsen, beretninger mv. Vi beder forældre om at reservere datoen, så vi kan mødes til en festlig samling, som vi plejer.
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER