NYHEDSBREV

Nr. 08 - 05. marts 2010


Forældrekonsultation

På onsdag, den 10. marts 2010, er det igen tid til at mødes med forældre og elever ved skoleårets anden forældrekonsultation. Vi ser frem til igen at mødes, og beder forældre reservere eftermiddagen/aftenen, så vi når omkring alle skolens familier ved den anledning. Formålet er at give en status over elevens udbytte af undervisningen og i fællesskab rette til, hvor det er nødvendigt for den næste skoleperiode. Senest på tirsdag får eleverne deres undervisningsrapport med hjem. Den kan dog ses på Gideonweb allerede i weekenden. Vi sender to eksemplarer med hjem, og beder forældre om at underskrive den ene og sende den med i skole eller aflevere den ved konsultationen. Oversigten over konsultationstider lægges på skolens hjemmeside i weekenden. Hvis tiden ikke kan bruges, så kontakt venligst skolens kontor, så vi kan prøve at finde en bedre løsning. Velkommen! 

Ny undervisningsminister

Vi fik en ny undervisningsminister ved regeringsrokaden i sidste uge. Det er Tina Nedergaard. Hun er et relativt ukendt navn i skoleverdenen. Vi ser frem til at lære den ny minister at kende og håber hun også vil forstå og støtte værdibaserede skoler som Gideonskolen. 

Forår

Ifølge kalenderen er det nu forår. Vi kan godt fornemme, at dagen er blevet 3½ time længere siden den korteste dag i december - og det er dejligt. Rigtig meget sne er smeltet i vinterferien, og det er en stor lettelse i det daglige. Sandkassen var forvandlet til en vandkasse, da vi kom i skole i mandags. Det var til stor glæde for mange elever - men kun få var klædt på til at møde den våde udfordring. Vejret skifter hele tiden. Solen skinner og fem minutter senere sner det. Der blæser en kold vind, så det er fortsat vigtigt at eleverne er klædt godt på til at møde kulden i frikvartererne. Men ellers glæder vi os over at foråret er kommet. 

Toms

I denne uge har vi haft to hold elever på virksomhedsbesøg på Toms Chokoladefabrik. Det er et populært arrangement - ikke kun på grund af chokoladen. Der gives en indføring i virksomhedens drift og produktion, og eleverne har været igennem en forberedelse for at forstå mekanismerne bag ved. I tirsdags var det 5. klasse og i onsdags 6. klasse, som var af sted. Tak til de forældre, som stillede op og hjalp med at køre eleverne. 

Personalia

I går startede Benedikte Back igen på skolen efter sin barselsperiode. Velkommen tilbage. Vi har glædet os rigtig meget til at få Benedikte Back tilbage. Tak til Helle Clausen, som har hjulpet os de sidste par måneder. Også det har vi været meget glade for. Else Lange har i tirsdags og onsdags deltaget i et kursus om tosprogsundervisning, som var arrangeret af Undervisningsministeriet. Vi ønsker at være opdateret om love og regler og tage del i andre skolers erfaringer også på dette område. 

Oplæsningskonkurrence

På mandag, den 8. marts deltager elever fra 7. klasse i en oplæsningskonkurrence i Region Hovedstaden. Vi har udvalgt Sepideh og Karl til at repræsentere vores skole. De skal konkurrere i oplæsning af udvalgte eventyr skrevet af H. C. Andersen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER