NYHEDSBREV

Nr. 06 - 12. februar 2010 

Midtvejsmøde

I går aftes mødtes skolens forældre for at blive opdateret om det generelle billede af Gideonskolen. Det er midt i skoleåret, derfor kalder vi det "Midtvejsmøde". Skolens leder tegnede et positivt billede af den generelle situation. Eleverne fungerer godt og trives, der er fortsat en høj faglighed på skolen og medarbejderne er et utrolig godt team, som løfter skolen på rosværdig måde. Skolens økonomi er god. Også i 2009 bliver der et pænt overskud, som hensættes til køb af ejendommen i 2011. Undervisningsministeriet har givet en tilbagemelding vedrørende regnskab og årsberetning for 2008, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Det glæder vi os rigtig meget over. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at indregne den særlige betaling for materialer i de almindelige skolepenge. Det vil forenkle administrationen og formentlig lette overblikket for forældrene. 

Medarbejdere, som har været fraværende i længere tid enten p.g.a. barsel eller sygdom er ved at være på banen igen. Det giver stabilitet og tryghed. Sygdom undgår vi ikke, men vi forsøger i alle situationer at finde den mest ideelle løsning til gavn for børnene og undervisningen. Elevtallet tegner stabilt for næste skoleår. Vi forventer stort set uændret elevtal. 

Skolen er velforsynet med computere. Vi ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet. Udviklingen viser at eleverne, på i hvert fald de ældste klassetrin, har egne computere som kunne medbringes i skole. Inden for visse rammer vil vi kunne supporte det, og også her blev forældrene bedt om at tilkendegive synspunkter og overvejelser. Efter den generelle del af mødet blev det tid til at mødes med forældrene i grupper. 9. klasses forældre fik en særlige orientering om uddannelsesansøgninger og prøveafvikling. Alt i alt en rigtig god aften. Tak for opmuntringer og tillid til os i det daglige arbejde. 

Tillykke til vores formand

Edith Holm rundede 75 år i fredags i sidste uge. Hun har været med i skolens bestyrelse siden skolen startede i 1997. Hun er "still going strong", og har med sin positive og opmuntrende holdning altid noget godt at bringe ved bestyrelsens møder. Vi ønsker dig varmt tillykke og tak for din store indsats for Gideonskolen. 

Arrangementer i næste uge

Tirsdag, den 16. februar 2010, vil skolens sundhedsplejerske give eleverne i 7. klasse et kursus i genoplivende førstehjælp. Torsdag, den 18. februar 2010, får vi besøg af en musiker. Det er et arrangement i forbindelse med "Musik på Tværs", som vi hvert år deltager i. I år vil det bliver eleverne i 5. og 6. klasse, som får del i det. 

Bonusbutik

Torsdag, den 18. februar 2010, er der igen Bonusbutik. Den solide indsats siden efterårsferien er belønnet med bonus, og nu kommer tiden, hvor det kan omsættes i ting og sager til glæde og gavn. 

Vinterferie

Gideonskolen holder vinterferie i uge 8. Det har vi valgt, fordi Vallensbæk kommune også har denne uge. Der er ingen SFO i vinterferien. Skolen er lukket.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER