NYHEDSBREV

Nr. 03 - 22. januar 2010 

Forskellige tilskud

Skolens bestyrelse fordelte ved sit møde i mandags de forskellige tilskud til forældre. Det gælder tilskud til betaling af skolepenge, SFO og befordring. I løbet af kort tid vil forældre få besked om disse tilskud. Der sendes også brev, hvis man på grund af den personlige indkomst ligger over de beløb, man kan opnår tilskud til. Befordringstilskuddet er dog alene afhængig af de kilometergrænser, som er fastlagt. Hvis man er inden for grænserne vil man under alle omstændigheder få udbetalt tilskud. Forældrene modtager derfor nærmere besked. Hvis man er berettiget til et eller flere af disse tilskud skal man sende en svartalon retur med angivelse af bankoplysninger, så vi kan fremsende beløbene via bank. Spørgsmål til dette bedes venligst rettet til skolens leder. 

Sundhedseksperimentarium

Eleverne i 9. klasse deltog i tirsdags et par timer i et "sundheds-check". Eleverne blev udfordret til at afprøve sin egen sundhed ved måling af blodtryk, kondital, balance og meget andet. Arrangementet var tilrettelagt af skolens sundhedsplejerske og er sidste runde i den officielle sundhedskontakt til eleverne. Alle oplevede det som et godt og vedkommende arrangement. 

En arbejdsdag i Zoo

I onsdags var 8. klasse på et heldagsarrangement i Zoologisk Have. Eleverne mødte kl. 7.30 og fulgte i grupper forskellige arbejdsteams i Zoo. Hensigten var at komme bag om kulisserne og både forstå og afprøve vilkårene for dyrepassernes job. Vi bad eleverne om at tage direkte hjem efter ekskursionen, så de kunne vaske sig og får diverse lugte fjernet. En rigtig spændende dag. 

Dyrs velfærd

I torsdags var det så 7. klasses tur til at besøge Biovidenskabeligt Center under Københavns Universitet. I gamle dage hed det Landbohøjskolen. Også her var der lagt op til vedkommende undervisning og arbejde i laboratoriet. Når fagfolk fortæller, så har de jo en specialviden som vi er glade for at kunne bibringe vore elever. Det giver et ekstra pift i undervisningen. 

Årsplan 2010/11

Vi har fået flere forespørgsler om skolestarten efter sommerferien. Flere virksomheder planlægger allerede nu ferie for deres ansatte. Bestyrelsen vedtog derfor i mandags planen for ferie og fridage for det næste skoleår i 2010/11. Planen kan ses på skolens hjemmeside, men vi kan oplyse, at den første skoledag efter sommerferien er torsdag, den 12. august 2010. 

Arrangementer i næste uge

Træning til Billesborgcup. På mandag og tirsdag fortsætter træningen til Billesborgcup. Pulje I træner mandag formiddag. Pulje II træner mandag over middag og tirsdag formiddag. Husk idrætstøj og vær især opmærksom på indendørssko (lyse såler).

Onsdag, den 27. januar 2010: Arbejdsdag i Zoologisk Have for 9. kl. Mødetid ved personaleindgangen er kl. 07:30.

Fredag, den 29. januar 2010: Billesborgcup. Vi kører i bus og privatbiler med de elever, som er involveret. Arrangementet slutter i Køge senest kl. 14, og vi regner med at være tilbage ca. 14:30-14:45. Der sendes besked med hjem til de involverede.

 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER