NYHEDSBREV

Nr. 32 - 30. oktober 2009 

Undervisningsrapport

I weekenden bliver undervisningsrapporterne færdige. I løbet af lørdagen bliver de lagt frem på Gideonweb. Forældre, som har kode dertil, kan se deres barns rapport eller printe den ud. Undervisningsrapporten giver en beskrivelse af elevens udbytte af undervisningen. Vi giver en general beskrivelse og en særlig beskrivelse for hovedfagene. Man kan desuden se resultaterne af de enkelte hæfter (PACEs) i en oversigt. En printet udgave af rapporten sendes med eleverne hjem senest på tirsdag. Der er to eksemplarer. Den ene skal forældrene underskrive, så eleven kan aflevere den på skolen senest onsdag. Den kan også medbringes ved konsultationen. Tre gange i løbet af året vil vi sende en rapport hjem. Forældrene kan dog løbende se elevens udvikling på Gideonweb. 

Tidsbestilling

I tirsdags fik alle elever en invitation til konsultation med hjem. Svartalonen skulle være returneret til skolen senest i dag. I løbet af weekenden udarbejder vi den endelige tidsplan. Den sendes med hjem sammen med undervisningsrapporten. Man kan også se den på skolens hjemmeside fra mandag morgen. 

Skole-hjem-samtale

På onsdag, den 4. november 2009, afvikles alle forældrekonsultationerne. Vi har annonceret dette i meget god tid, så vi håber at alle forældre har reserveret eftermiddagen eller aftenen til at komme på skolen. Eleverne skal med. Det er skole-hjem samtaler, og derfor er det også vigtigt, at eleverne er med. Vi serverer kaffe/the/saft mv. i den gule forhal, og der er forskellige aktiviteter til eleverne i ventetiden. Konsultationerne afvikles mellem kl. 14 og 21. Elever, som med rimelighed kan nå hjem for derefter at komme sammen med deres forældre, skal gå hjem, så vi har færrest mulige elever på skolen, som vi skal se efter. Vi glæder os til igen at mødes med forældrene og vil gøre, hvad vi kan for at det skal blive et hyggeligt og positiv møde. 

Børn skal ses

Det er en mørk tid, vi går i møde. Selv om vi har skiftet fra sommertid, så kan det ikke skjules, at dagene er kortere. Vi har i dag udleveret en refleks til alle skolens elever. Det er en gave fra forsikringsselskabet Tryg. Måske har man selv sikret børnene, så de kan ses i mørke, men eller kan man jo bruge den udleverede. Vi har en ganske sikker skolevej omkring skolen, når det gælder eleverne, men man skal alligevel se sig for og være ekstra opmærksom. 

Tilbage igen

På mandag er Connie Leifsson tilbage igen efter sin barselsorlov. Det glæder vi os rigtig meget til, og byder Connie varmt velkommen på skolen igen. Connie skal i en periode bl.a. være medarbejder i børnehaveklassen, og hun vil blive introduceret til børnene i næste uge. 

Besøg i november

Vi har også i november planlagt forskellige besøg for vore elever.

Torsdag, den12. november 2009, får vore elever i 9. klasse besøg. Emnet er "Hvor mange piletræer går der på en hovedpinetablet?"

Fredag, den 13. november 2009 skal både 8. og 9. klasse på besøg i Folketinget kl. 11:30.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER