NYHEDSBREV

Nr. 26 - 4. september 2009 

5. september

5. september er en vigtig dato på alle frie skoler. Den dag tælles og dokumenteres skolens elever, og der udbetales tilskud i et helt år efter det elevtal. Vi har 144 elever på Gideonskolen, og alle formalia omkring disse elever er på plads. Det er 5 elever flere end sidste år, og dermed en lille forhøjelse af det fremtidige statstilskud. Det samme gælder skolens elever, som benytter SFO’en. Også dette antal registreres og bruges til beregning af tilskud for det kommende år. Vi har sendt vores oversigter til bopælskommunerne, og afventer nu kommunernes attestation. Det skal sidenhen indberettes til Undervisningsministeriet og bruges som grundlag for skolens statstilskud. 

Forældremøde

På tirsdag, den 8. september 2009 kl. 19:00, mødes vi med alle skolens forældre til det første forældremøde i dette skoleår. Det gælder alle skolens forældre - og mødet er kun for voksne. Det er et informationsmøde. Vi ønsker at orientere forældrene om skolens situation ved starten af det nye skoleår. Vi taler om undervisning, økonomi, medarbejdere og planlægning af særlige arrangementer. Derefter vil forældrene blive inviteret til de forskellige lærecentre (klasser/grupper). Kontaktlæreren vil orientere om klassens situation og arbejde. Der er ikke tale om en egentlig konsultation, og derfor har vi ikke planlagt at tale om den enkelte elev endnu. Der sendes invitation med hjem sammen med dette nyhedsbrev. Vi beder forældrene om at returnere talonen på mandag, så vi har overblik over, hvor mange vi bliver. Velkommen til forældremøde. 

Lejrskole

Vi har planlagt lejrskole for alle elever på hele skolen fra mandag, den 28. september til fredag, den 2. oktober 2009. Turen går til Lyngsbo ved Fredericia. Her har vi været flere gange. Eleverne kender stedet, og vi glæder os til endnu et besøg. Vi sender besked med de mange detaljer om lejren i midten af september, men lige nu vil vi forvarsle, at det er på trapperne. 

Alle Børn Cykler

På mandag, den 7. september 2009, starter årets cykelkonkurrence. Alle Børn Cykler varer i 14 dage. Det gælder om at bruge cyklen og cykelhjelmen. Hver elev bliver registreret, når man har cyklet til skole - og det giver dobbelt point, hvis man har husket hjelmen. For eleverne i 0.-2. klasse, og for elever med meget langt til skole eller en vanskelig eller farlig skolevej tæller det, uanset om de har cyklet til skole - blot de har cyklet en tur efter skoletid. Vi har ikke så meget plads i cykelstativerne, så det kan være nødvendigt at parkere cyklen andetsteds. Cykler, som ikke kan være i stativerne, skal parkeres langs med skolens hegn fra døren hen til børnehaven, Uglebo. Cykler må ikke stå på fliserne i ganglinjen omkring skolen. 

Forældrekursus

På næste lørdag, den 12. september 2009 kl. 9:00 - 12 afholder vi forældrekursus. Velkommen til alle skolens nye forældre - og til forældre, som ikke tidligere har deltaget i dette kursus. Reservér dagen - der sendes nærmere information med eleverne hjem. 

Nye stole

Vi har fået en del stole foræret. Det er en glæde at se et af lokalerne fornyet på den måde. De øvrige grupperum har også fået en lidt bedre møblering. Det pynter altid med lidt fornyelse.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER