NYHEDSBREV

Nr. 24 - 21. august 2009 

Første uge

Nu er vi stort set færdige med den første hele skoleuge i dette skoleår. Vi har afprøvet skemaet, og det fungerer. Vi er jo lidt flere elever på skolen, og det kan mærkes f.eks. ved frokostbordene. Vi prøver det og finder andre løsninger, hvis det på sigt bliver et problem. Det er dejligt at være i gang igen. Vi tror at vore elever hygger sig i deres skole. Der er meget at gøre, men der er også en fin motivation, så vi har gode forhåbninger for skoleåret. I næste uge kobler vi de sidste elementer fra skemaet på. Det betyder, at alle timer er sat i gang efter planen. Vær især opmærksom på idræt / svømning / træning, så eleverne har det rette tøj med til de forskellige dage. Eleverne har nu tilmeldt sig til blokfløjtespil og træning. Det fungerer fra næste uge. Vi håber at de nye blokfløjter er kommet, så vi kan begynde denne undervisning på torsdag. 

Blå mappe & kontaktbog

Eleverne skal næsten hver dag bruge den "blå" mappe og ind imellem også deres kontaktbog. Vi sørger for at alle har disse hjælpemidler. Forældrene skal hjælpe os med at de bringes med i skole hver dag. Kontaktbogen: Hvis en elev har været syg, skal forældrene skrive i kontaktbogen, når eleven kommer tilbage. Skriv venligst start- og sluttidspunkt og årsag til fraværet. Bogen kan bruges i flere år. Den "blå" mappe kan have mange farver. Den bruges til at bringe sedler og lektier med hjem og tilbage til skolen. Den er en beskyttelse af bøgerne, derfor er den meget vigtig. 

Sydafrika

Ib og Ingelise Johansen har været i Sydafrika i denne uge. De kommer tilbage på mandag. De senere år har skolen ønsket at de deltager i et internationalt seminar for kristne skoler, som vi er beslægtet med. Almindeligvis ligger seminaret i sommerferien, men i år har det været i den forløbne uge. Vi synes, at det er vigtigt med inspiration for at drive en kristen skole med klare målsætninger. Derfor er det godt at vores lederpar er med. I slutningen af november er der planlagt en skolerejse for elever i 9. klasse til Sydafrika. Denne tur er planlagt i detaljer i forbindelse med besøget. 

Forældremøde

Tirsdag, den 8. september 2009, kl. 19:00, inviterer vi til årets første forældremøde. Det er et informationsmøde for alle forældre. Foruden den generelle information om Gideonskolen vil forældrene også have tid sammen med kontaktlæreren, så man kan få oplysninger om det nye skoleår både på det generelle og det konkrete plan. Reservér venligst aftenen. Der fremkommer nærmere information senere. 

Forældrekursus

Lørdag, den 12. september 2009 kl. 9-12 inviteres alle nye forældre til kursus. Vi vil fortælle lidt mere om skolens historie og pædagogiske idé. Der er også mange nye ord og begreber, man skal vænne sig til som forældre, når man har et barn på Gideonskolen. Det vil vi gerne give lidt uddybende forklaring på. 

Fik du sagt "farvel"?

Når forældre henter deres børn i skolens SFO skal man huske at give besked til SFO-medarbejderen. Når eleverne er tilmeldt ser vi efter, om de er på skolen og afhentes på det aftalte tidspunkt af den rigtige. Hvis forældre afhenter deres børn tidligere, skal man derfor også huske at sige "farvel".


Se flere billeder fra ugen, tryk HER