NYHEDSBREV

Nr. 23 - 14. august 2009


Velkommen i skole

I onsdags slog vi dørene op på Gideonskolen til starten på det 13. skoleår. Som altid er der en særlig feststemning på skolen, når et nyt skoleår begynder. Flaget var oppe, og skolen var ren og klargjort til at modtage alle elever til et nyt skoleår. Onsdag var en introduktionsdag. Efter en fælles gudstjeneste i festsalen havde eleverne tid med deres kontaktlærer i de forskellige grupper. Her blev det nye skema gennemgået og der var lidt tid til at lytte til de mange ferieoplevelser. Derefter mødtes man i lærecenteret for at finde sin plads og gøre klar til den første hele skoledag i torsdags. Dagen sluttede med en lille forfriskning. Vi glæder os til at komme i gang i det nye skoleår. Skolens medarbejdere har været på skolen hele ugen for at forberede skoleåret, og nu er vi så i gang igen.

Med Gud midt i hverdagen har vi en stor tryghed for at drive skole. Vi ønsker at vore elever skal udvikle sig harmonisk på alle områder i deres liv. De skal dygtiggøres til alt, hvad der har med livet at gøre, og en vigtig side af det er også at vokse i tro og erkendelse af alt det, som har med Guds Rige at gøre. Velkommen til det nye skoleår. 

23 nye elever

Vi har budt velkommen til 23 nye elever på Gideonskolen. 14 af dem startede i Børnehaveklassen. Det betyder at der er en meget lille udskiftning i elevgruppen. Det er vi glade for, det tyder på at vore forældre også er glade for os. Tak for den tillid. 

Ny medarbejder

Vi byder velkommen til en ny medarbejder: Toke Duedahl Andersen. Det er en af skolens gamle elever som har afsluttet studentereksamen. Toke skal fortsat læse musik, men der er blevet tid til at hjælpe os på Gideonskolen et par dage om ugen. Vi byder Toke rigtig varmt velkommen. De øvrige medarbejdere er "gamle" kendinge fra før ferien. Det er trygt at arbejde videre med den samme lærerstab. Flere af medarbejderne har udvidet skema og flere ansvarsområder. Benedikte Back og Connie Leifsson er fortsat på barsel. Connie vender tilbage i begyndelsen af november. Det glæder vi os til. 

Pas på os

På mange skoler er der i denne uge sat fokus på trafiksikkerheden. Gennem Vestegnens Trafiksikkerhedsråd har vi også særlig fokus på børnenes skolevej. Vi minder forældre om, at der på Strandesplanaden er hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Vær opmærksom på det. Vi ved, at politiet forskellige steder foretager hastighedsmålinger. Eleverne i BH. - 1. og 2. klasse har ved skolestarten fået forskellige materialer - bl.a. en farmer-cap med teksten: "Pas på os - Sikker skolestart". Omkring skolen er der opsat skilte, som skal minde om, at skolen er startet. Tak for stor opmærksomhed i denne sammenhæng. 

Idræt starter i næste uge

I næste uge starter eleverne med idræt og svømning. 1. klasse og 2. klasse begynder dog først i den efterfølgende uge. Træning starter i næste uge. Eleverne skal have tid til at tilmelde sig, og derefter går vi i gang. 

SFO - ny gruppe

Der er mange nye børn i skolens SFO. Derfor er det ekstra vigtigt at forældrene har en god kontakt til de daglige medarbejdere. Vi har fået mange tilmeldinger, men der kan være endnu flere. Husk at kontakte medarbejderne, når du henter børnene, så vi ved, at de forlader skolen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER