NYHEDSBREV

Nr. 20 - 12. juni 2009


Slutspurt

Vi er kommet i gang med juni måned. Det betyder at der ikke er lang tid tilbage af dette skoleår. Nu gælder det slutspurten. Mange elever er kommet rigtig langt med deres mål og det glæder os. Der er også nogle, som har brug for inspiration til at nå det sidste. Det vil vi meget gerne hjælpe dem med. Juni måned får hurtigt ben at gå på. Vi ved af erfaring, at tiden går hurtigt, og pludselig er vi fremme ved afslutningen. Held og lykke med slutspurten. 

Avedøre Spildevandsanlæg

Det var en overraskelse for de fleste at få se og opleve, hvad der sker med vores spildevand. Avedøre Spildevandsanlæg har lagt arrangementet til rette ud fra FN’s verdensdag om vand. Rent vand er ikke en selvfølge ret mange steder i verden. Vi er meget begunstiget i Danmark. Lugten var nok ikke den bedste, og det man kunne se var ikke det mest inspirerende - men måske netop derfor skaber det respekt om behovet for at rense spildevand. Vi håber at vore elever har fået inspiration til at bruge vand med omtanke og taknemmelighed for at vi i Danmark har det så godt - også når det gælder vand. 

Bonusbutik

I dag har vi afholdt den sidste bonusbutik i dette skoleår. Som altid skaber det fest og glæde, når den gule forhal er pyntet til bonusbutik. Det er dejligt at kunne invitere og belønne vore elever for en god og fornuftig arbejdsindsats i perioden siden sidste bonusbutik. Også denne gang var der mange søde, sjove, praktiske og underlige ting, som kunne erhverves for den optjente bonus. 

Afslutningsfest

Torsdag, den 25. juni 2009 kl. 15:30 inviterer vi alle vore forældre og elever til afslutningsfest. I lighed med tidligere er det med spisning. Vi starter de udendørs grill og lader den gode duft danne ramme om dagen. Programmet er dels elevernes optræden og uddeling af afgangsbeviser og diplomer, dels spisearrangementet. Vi håber som sædvanligt på godt vejr. Vi har bestilt hoppepuder og pølsevogn, og inviterer til en festlig afslutning. Vi ved godt, at det kan knibe for nogle forældre at komme så tidligt, men måske kan man gøre noget ekstraordinært i dagens anledning. 

SFO i sommerferien

SFO er åben den første og den sidste uge i sommerferien for elever, som er tilmeldt SFO. Der skal en særlig tilmelding til, så vi har styr på antallet og mødetiderne. Vi beder derfor forældre, som vil benytte dette tilbud om at kontakte Ingelise Johansen, som er ansvarlig for SFO’en. 

Husk bestilling af mælk

Elever, som modtager mælk i dette skoleår, har fået en folder med hjem fra Mejeriernes Skole-mælksordning. I den kan man læse om fremgangsmåden ved bestilling af mælk. Husk at der er en deadline for bestilling, hvis mælken skal være klar til udlevering den første skoledag efter sommerferien.
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER