NYHEDSBREV

Nr. 19 - 4. juni 2009 

Med lov skal land bygges

Grundlovsdagen bringer igen tanker til os om vort samfunds grundlag. 1849 er et årstal, som står prentet i vores bevidsthed. Vores personlige rettigheder og friheder blev defineret, og det danner også grundlag for vores sameksistens i dag. En kristen friskole, som Gideonskolen, er også baseret på Grundlovens bestemmelser. Forældre har ret til at danne deres egen skole på det holdningsmæssige grundlag, som de ønsker. Et mindretal får dermed en enestående mulighed for at fastholde grundlaget for opdragelse og livsmål. Sådan er Gideonskolen opstået. Vi er en af mange frie skoler i Danmark, som er etableret for at give forældre mulighed for at vælge skole, som passer med deres families ønsker.

Fagligheden kan og skal der ikke laves om på. Vi skal leve op til fælles mål, som gælder for alle skoler i Danmark, og hvad der i øvrigt er almindeligt i folkeskolen. Derfor er der et tilsyn, som skal afgive en erklæring om disse forhold. Tilsynsrapporten finder man på skolens hjemmeside sammen med ledelsens årsrapport. De er grundlaget for Gideonskolens selvvurdering. Domhuset i København bærer overskriften: Med lov skal land bygges; og i Jyske Lov fortsættes denne sætning: Men hvis hver mand gjorde, hvad ret er, så behøvedes ingen lov. Det er en tankevækkende udtalelse - også på Grundlovsdagen, den 5. juni 2009. 

Naturskolen

Eleverne i 1. og 2. klasse havde en rigtig spændende dag på Naturskolen i Vallensbæk, mandag, den 25. maj 2009. Vi har før benyttet dette tilbud fra Vallensbæk kommune, så vi vidste at det var et rigtig dejligt sted. Eleverne benyttede de mange redskaber og muligheder og gik på opdagelse i naturen. Med net, akvarie og lup fik man indfanget, studeret og bestemt de forskellige insekter og fisk. Dagen sluttede på bålpladsen med snobrød og saftevand. 

Bonusbutik

På fredag i næste uge - den 12. juni 2009 - har vi skoleårets sidste bonusbutik. Igen har eleverne samlet en del bonus sammen, som kan omsættes i naturalier i butikken. Vi køber ind fra de lokale butikker og eleverne kan så erhverve det for deres optjente bonus. Det bliver som altid en festdag med mange muligheder. 

Afslutningsfest

Igen i år glæder vi os til at invitere alle skolens familier til en afslutningsfest torsdag, den 25. juni 2009. Festen starter kl. 15:30 og slutter ca. 17:30. Vi vil som tidligere invitere på en grill-middag som afslutning på festen. Det fælles program består af en vekselvirkning mellem elevernes optræden og uddeling af afgangsbeviser og diplomer. Reservér dagen - der kommer nærmere besked. 

Juni måned i øvrigt

Onsdag, den 10. juni er 4. og 5. klasse på tur til Avedøre spildevandsanlæg. Vi hentes i busser og køres frem og tilbage. Samme dag får vi besøg af Hans Jørgen Hansen, som er daglig leder af Foreningen af Kristne Friskoler (FKF). Vi er sidste skole, som bliver besøgt i dette skoleår og vi glæder os rigtig meget til dette besøg. 

Grundlovsdag

I morgen, den 5. juni 2009, er det som nævnt Grundlovsdag. I år er det en skolefridag - og der er heller ingen SFO.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER