NYHEDSBREV

Nr. 18 - 29. maj 2009


Glædelig pinse

Pinseferien står for døren. Igen er en kirkelig højtid kommet til os. Det giver en ekstra fridag på mandag; men drejer det sig i virkeligheden om det? Pinse kommer 50 dage efter Påske og 10 dage efter Kristi Himmelfartsdag. Nogle kalder Pinse for kirkens fødselsdag. Helligånden kom til disciplene, som Jesus havde forudsagt. Helligånden skal være hos Jesu disciple altid. Han er "den anden talsmand", som skal være vores vejleder og hjælper. Omstændighederne var usædvanlige i den første Pinse: Et indendørs stormvejr, flammer som var over disciplenes hoveder og et sprogligt under, som minder lidt om sprogforvirringen ved Babelstårnet - men med modsat fortegn. Det er måske mere interessant at lægge mærke til forandringen med disciplene. Fra at være tilbageholdende og bange, gemt væk på første sal i et hus, trådte de frem på gaden og fortalte med frimodighed om, hvem Jesus er. De brændte for sagen. Nu skulle alle mennesker vide, at Guds frelse ved troen på Jesus Kristus er en realitet. Jo, Pinse er en vigtig højtid - ikke kun en ekstra fridag. Rigtig glædelig Pinse. 

Årsmøde - god stemning

Det er med glæde vi tænker på skolens Årsmøde i tirsdags. De mange rosende og gode ord fra revisor og tilsynsførende var opmuntrende og motiverende for en fortsat indsats på Gideonskolen. Den tilsynsførendes redegørelse og skolens Årsrapport ligger nu på vores hjemmeside. Forældre, som ikke var til stede kan se dem der. Det er spændende læsning, og kan kun glæde os alle sammen. Gideonskolen er ros værd. Revisor Søren Jensen gennemgik årsregnskabet for 2008 og understregede den gode forvaltning, som ligger bag. Skolens overskud på 428.000 kr. lægges til den opsparing som allerede er foretaget, og dermed har vi en egenkapital på ca. 3,7 mio. kr. Valg til bestyrelsen blev genvalg. Henrik Due Jensen blev genvalgt for en ny toårig periode, og suppleant til bestyrelsen, Lian Langholm er valgt for endnu et år. Tak for villighed til at være med i en ny periode. Ib Johansen præsenterede en tanke om et nyt legestativ i skolegården og bad forældrene om at overveje, om de kunne indgå med økonomisk hjælp til det. Vi ser tilbage på et rigtig godt og inspirerende Årsmøde. 

Den nye børnehaveklasse

Den kommende børnehaveklasse mødtes fredag, den 29. maj 2009, kl. 14:30. Forældre og børn blev opdateret om skolestarten, og alle fik lejlighed til at hilse på hinanden. 

"Efter-fyraftens-møde"

Der er inviteret til et nyt "efter-fyraftens-møde" på torsdag, den 4. juni 2009. Det bliver sidste møde af den slags i dette skoleår. Vi vil gerne nå at informere interesserede forældre om Gideonskolen inden sommerferien. 

Sundhedstilsyn

På onsdag i næste uge vil kommunen besøge os med henblik på en sundhedsvurdering af skolens lokaler. Vi synes selv, at vores lokaler er velfungerende og præsentable, og derfor har vi budt sundhedsplejersken velkommen til dette besøg. 

Grundlovsdag

På fredag, den 5. juni 2009, er det Grundlovsdag. I år har vi valgt at holde fri fra skole på denne dag. Derfor bliver næste uge kun på tre skoledage: Tirsdag, onsdag og torsdag.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER