NYHEDSBREV

Nr. 17 - 15. maj 2009


IT BIO-test

I onsdags havde skolens afgangselever den sidste skriftlige prøve. Det var en IT prøve i biologi. Vi har hvert år været med blandt de skoler, hvor teknikken fungerede, som den skulle. Sådan var det også i onsdags. Der var små problemer med ventetider, og i alt væsentligt fungerede alt som forventet. Prøven slutter med en bedømmelse, og alle elever får umiddelbart deres karakter. Vore elever klarede sig flot, og det var en glæde at se resultatet. Nu er de skriftlige prøver overstået. Lige nu venter vi på de forskellige censorers tilbagemeldinger af de øvrige skriftlige prøver. Resultaterne skal foreligge i slutningen af maj 2009. 

Mundtlige prøver

Nu gælder det så de mundtlige prøver. Der er lagt en plan, og vore elever skal op til 4 mundtlige prøver. De afholdes sådan:

Torsdag, den 4. juni: Dansk
Torsdag, den 11. juni: Engelsk
Onsdag, den 17. juni: Fysik
Mandag, den 22. juni: Tysk

Eleverne indgår i en styret prøveforberedelse på skolen, så faglærerne hjælper eleverne til rette med prøveforberedelserne. Det har vi ganske gode erfaringer med. 

Fotografering

På mandag, den 18. maj 2009 er der skolefotografering. Alle elever har modtaget en orientering om dette. Forældrene skal udfylde en svartalon, som medbringes i skole. Det er forudsætningen for at blive fotograferet. Der tages gruppebilleder af klassen og af hele skolen. Desuden tages der et portrætbillede af hver elev. Forældre, som har adgang til internettet, kan fra den 22. maj og 7 dage frem bestille billeder via nettet. Følg anvisningerne fra Dansk Skolefoto. Forældre, som ikke har adgang til internettet, vil som hidtil modtage en billedserie til gennemsyn. Man skal enten betale billederne eller sende dem retur. Der er ingen købetvang. 

Mælk til næste skoleår

Vi har tidligere skrevet om bestilling af mælk til næste skoleår. Flere forældre har kontaktet os, fordi informationen var utilstrækkelig. Vi kan nu supplere med følgende oplysninger: I begyndelsen af juni vil alle elever få en folder med hjem, hvor fremgangsmåden er beskrevet. Det gælder både bestilling via internettet og girokort til alle, som hellere vil betale og bestille på den måde. 

Besøg af nye elever

I den senere tid har vi haft besøg af eventuelle nye elever. Vi har valgt at hilse på de muligt kommende elever ved at give dem en besøgsdag på Gideonskolen. Det har generelt været en god idé. Det betyder ikke nødvendigvis, at de kommer ind på skolen, men det giver både dem og os en mulighed for at lære hinanden at kende - og det er rigtig godt.

 

Husk:

Gideonskolens Årsmøde

Tirsdag, den 26. maj 2009 kl. 19:00
 


Nyhedsbrev i næste uge

Der sendes ikke noget nyhedsbrev med hjem i næste uge. Det er en kort skoleuge p.g.a. Kristi Himmelfartsdag. Vore elever har fri torsdag og fredag, så der er kun tre almindelige skoledage i næste uge: Mandag, tirsdag og onsdag. Der er ingen SFO på de to fridage.
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER