NYHEDSBREV

Nr. 09 - 13. marts 2009


Liv og glæde

Konsultationerne i onsdags forløb rigtig godt. Skolen summede af liv, og mange forældre og elever fik tid til en lille forfriskning i den gule forhal. Der var ikke megen ventetid, så det forløb rigtig godt. Det er en glæde at mødes med skolens familier på denne måde. Vi har rigtig meget, vi kan rose vore elever for, og selv om der også er vigtige og alvorlige sider, som skal vendes, så er den positive og livsbekræftende side langt det overvejende. Tusind tak til forældrene for deres opmærksomhed og hjælp med at få dagligdagen til at fungere. Vi nåede næsten alle familier. De enkelte samtaler, som mangler, vil klasselærerne sikre opfølgning af. Erklæringen vedrørende næste skoleår er også en vigtig ting at få styr på. Stort set alle forældre har afleveret, og vi beder de få som mangler, om snarest muligt at give skolen besked. 

Ungdomsuddannelser

Eleverne i skolens 9. klasse har den senere tid haft rigtig travlt med at færdiggøre deres ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Også i år sendes en samordnet tilmelding - og i år er det helt digitalt. UNI-C har sammen med Undervisningsministeriet udviklet en programflade, som skal håndtere de mange elementer i en sådan ansøgning. Der har været mange fejl i programmet, og forsinkelser i behandlingen, så ministeriet har valgt at udsætte afleveringsfristen til den 20. marts 2009. Vi regner dog med at være klar med vore ansøgninger, så de kan sendes i denne uge - senest først i næste uge. 

Oplæsningskonkurrence

I lighed med tidligere år har vi også i år tilmeldt skolens 7. klasse til deltagelse i Hovedstadens oplæsningskonkurrence. Dansklærerforeningen i Danmark står for arrangementet. Eleverne øver sig på et forud valgt eventyr af H. C. Andersen. På skolen arbejdes der så med dette i et stykke tid, og man udvælger 1-2 elever, som deltager i den regionale konkurrence. På Gideonskolen fandt udvælgelsen sted i tirsdags, og Ditte B. blev udvalgt med Marie L. som suppleant. Den 20. marts skal de to med deres dansklærer deltage i oplæsningskonkurrencen. Måske lykkes det i år, så vi kan gå videre til landsfinalen i oplæsning. 

Geologisk Museum

På tirsdag, den 17. marts, skal eleverne i 8. og 9. klasse på besøg på Geologisk Museum. Det er et led i klassernes geografiundervisning. Vi har bestilt en rundvisning, og besøget plejer at være rigtig givende med et højt fagligt niveau. 

Revisorbesøg

I dag har vi haft besøg af skolens revisor. Han skal revidere årsregnskabet for 2008. Resultatet ser fornuftigt ud og vil blive præsenteret ved skolens Årsmøde i maj. Nu skal de sidste detaljer i gøres klar, og skoles årsberetning skal ligeledes indgå i det samlede værk.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER