NYHEDSBREV

Nr. 08 - 6. marts 2009


Vi ses på onsdag

På onsdag, den 11. marts 2009 kl. 14 - 21, har vi igen forældrekonsultationer. Det er anden gang i dette skoleår. Det er en meget vigtig anledning til at mødes og tale om det forløb, der har været siden sommerferien, og det der skal ske resten af skoleåret. Konsultationerne er for både forældre og elever. Vi beder alle forældre om at prioritere skolen denne eftermiddag/aften sammen med deres barn/børn.

Undervisningsrapporterne bliver færdige i weekenden og kan findes på Gideonweb på søndag. Husk, at det kræver en særlig forældrekode for at få adgang. Papirudgaven sendes med børnene hjem senest på tirsdag, den 10. marts 2009. Der hjemsendes to eksemplarer. Det ene kan forældrene beholde, det andet skal med i skolen igen og afleveres i underskrevet stand til kontaktlæreren ved konsultationen. Der vil være en lille forfriskning i den gule forhal, mens man venter. Tak til forældre, som vil komme med kage til kaffen. Velkommen til konsultation! 

50 km/t

I denne uge er skiltene med 70 km/t fjernet fra Strandesplanaden. Det betyder, at der nu er en anden hastighedsgrænse. Skolen ligger i bymæssig bebyggelse, og derfor må man højst køre 50 km/t. Det er vigtigt, at vore forældre er opmærksom på det, ellers kører man, som man plejer, og det kan blive dyrt. Vi er glade for denne ændring. Lige siden skolen flyttede til Vallensbæk, har det var et tilbagevendende emne ved vore møder. Nu har vi endelig fået løst den sag. Vi retter en varm tak til Vallensbæk kommune og borgmester Kurt Hockerup. 

Bonus-aktiviteter

Ved vores netop afviklede bonusbutik var det muligt at omsætte sine bonus til ture. Det var der stor interesse for - især i det store lærecenter. I mandags arrangerede vi derfor bowling for nogle elever. Det var en festlig oplevelse. I tirsdags tog en del elever til Hvidovre Skøjtehal for at have nogle festlige timer sammen på isen. Også det forløb med stor tilfredshed. I næste uge vil nogle få elever får en tur i Ishøj Svømmehal. Så har de også brugt deres bonus. Vi forventer også fremover at bruge lidt tid og kræfter på denne mulighed for afvikling af bonus. 

Tivolis Koncertsal

Sjællands Symfoniorkester gav en flot og fornem opvisning af orkesterets muligheder i tirsdags, da vore elever fra 3. og 4. klasse var på tur. Det var sidste led i årets musikprojekt: "Musik på Tværs". Musikken blev illustreret med animerede tegneserier og anden video. For alle var det en rigtig spændende oplevelse. 

Elever til næste skoleår

I øjeblikket er vi i gang med at danne klasser til næste skoleår. Vi har stort set børnehaveklassen på plads, og der er kun få andre muligheder. Hvis der i vores egen forældrekreds er børn, som ønskes ind på skolen, skal de have første prioritet. Derfor vil vi opfordre skolens forældre til at henvende sig, hvis det skulle være tilfældet. Derefter vil vi se på vores ventelister. Vi planlægger at gå ind i det kommende skoleår med ca. 140 elever ligesom i år.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER