NYHEDSBREV

Nr. 03 - 23. januar 2009Billesborgcup

På fredag, den 30. januar 2009, deltager Gideonskolen i et indendørs fodboldstævne i Ravnsborghallen i Køge sammen med elever fra andre kristne friskoler. Det er en lang tradition, som fortsættes. Der er selvfølgelig fest og farver over sådan en dag, og det bliver spændende at deltage. Eleverne deltager i to puljer. Vi stiller med 4 hold i pulje 1 (elever fra 4.-6. klasse) og 2 hold i pulje 2 (elever fra 7.-9. klasse). Vi har samlet afgang fra Gideonskolen med bus fredag morgen kl. 08:15. Stævnet starter kl. 09:00. Vi kører fra Køge igen kl. 14 og regner med at være tilbage på Gideonskolen mellem kl. 14:45 og 15:00. Eleverne skal medbringe egen madpakke og noget at drikke. Der kan købes i hallens kiosk, men det koster jo penge. Flere af skolens medarbejdere er med i Køge. De fungerer som dommere og som holdledere. Vi tror, det bliver en dejlig dag med spændende oplevelser. 

Gæst på Gideon

I mandags, den 19. januar 2009, havde eleverne i 8. og 9. klasse besøg af en tysk gæstelærer. Hun er frivillig medarbejder på skibet "Logos Hope", og det er gennem OM vi har knyttet kontakt. Det er altid hyggeligt med et frisk pust udefra, og vore elever fik en fin udfordring med det tyske sprog. 

FKF på besøg

FKF er Foreningens af Kristne Friskoler. Gideonskolen er medlem af denne skoleforening. Vi har stor glæde af foreningens kompetence og hjælp - ikke mindst i administrative spørgsmål. På tirsdag, den 27. januar 2009, er vi værter for et aftenarrangement, hvor skolernes ledelser mødes for at planlægge ny strategi for foreningen. Den nye formand og daglige leder vil være tilstede sammen med repræsentanter for alle de kristne friskoler øst for Storebælt. Det er en glæde at vores skole kan lægge hus til begivenheden. Velkommen på Gideonskolen. 

Uddannelsesmesse

I fredags, den 23. januar 2009, var vore elever i 9. klasse i Forum for at deltage i en uddannelsesmesse. Mange uddannelser og fag var repræsenteret, og eleverne fik både en praktisk udfordring og en uddannelsesmæssig information. Det gav stof til eftertanke, og flere elever fik afklaring på deres spørgsmål og usikkerhed om fremtiden. Det var et spændende arrangement, og rigtig godt tilrettelagt. 

Midtvejsmøde

Torsdag, den 12. februar 2009 kl. 19:00, inviterer vi igen til Midtvejsmøde på Gideonskolen. Invitationen gælder alle skolens forældre. I lighed med tidligere vil vi give en statusbeskrivelse af Gideonskolen - halvvejs inde i skoleåret. Vi fortælle om skolens hverdag, økonomi og personale og give lidt pejling på fremtiden. Vi beder forældre om at reservere aftenen. 

Tilskud til skolepenge mv.

Skolens bestyrelse har nu fastlagt fordelingen af de tilskud vi har modtaget til skolepenge, SFO og befordring. De to første tilskud er givet på baggrund af forældrenes ansøgninger med udgangspunkt i familiens indkomstforhold. Befordringstilskuddet er givet i forhold til kilometerafstand til skolen inden for de fastlagte grænser. Alle forældre vil først i næste uge modtage besked om disse tilskud. Vi beder forældrene om at meddele skolen deres bankoplysninger, så vi kan overføre pengene.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER