NYHEDSBREV

Nr. 02 - 16. januar 2009 

Uddannelsesorientering

Eleverne i 9. klasse er i gang med en intensiv uddannelsesorientering. Der er i løbet af januar og februar en del uddannelsessteder, som inviterer til orienteringsmøder. Det kan være de forskellige gymnasieuddannelser eller handelsskoler og praktiske uddannelser. Eleverne har fået en beskrivelse af dette. Mange af møderne ligger om aftenerne, og vi beder forældrene om at være behjælpelig med afklaring og besøg. I dag har eleverne i 9. klasse besøgt Forum i København. Ligesom tidligere år var der inviteret til "Uddannelsesmesse". Det var en vigtig og motiverende faktor at møde vejledere og andre unge, som kunne beskrive deres erfaringer og de kommende muligheder for vore elever. Besøget varede hele skoledagen. 

Musik på tværs

Vore elever i B3 og B4 fik som planlagt besøg i mandags af en musiker fra Sjællands Symfoniorkester. Det var en forberedelse til den kommende koncert, som i øvrigt finder sted tirsdag, den 3. marts 2009. Besøget var positivt og oplysende, og en stor og god udfordring for de to klasser. Nu skal vi selv arbejde videre med musikken og forberede eleverne til koncerten. 

Terminsprøver

I næste uge er der terminsprøver for eleverne i 9. klasse. Terminsprøverne afspejler de kommende skriftlige prøver i maj 2009, men tilpasset den aktuelle situation i nogen grad. Terminsprøverne lægges tirsdag, torsdag og fredag. Eleverne skal møde til normal tid og slutter til normal skoletid. Eleverne får en plan udleveret.


Billesborgcup

Fredag, den 30. januar 2009 er der "Billesborgcup" i Ravnsborghallen i Køge. Det er et længe ventet arrangement for alle de fodboldglade. Vi har deltaget hvert år, og ser også i år frem til en spændende dag. Vi har fordelt eleverne på hold, og vil træne de næste to uger. Træningen finder sted tirsdag og onsdag på Egholmskolen i vores almindelige idræts/svømmetimer. De involverede elever vil få nærmere besked. 

Test af elever

Else Lange er i gang med den årlige test af elever på alle klassetrin med henblik på afklaring om behov for specialundervisning. Det gælder primært elever, som modtager ekstra undervisning, men kan også omfatte elever, som vi er usikre på. Målet er udarbejdelse af ansøgning om ekstra ressourcer til det kommende skoleår 2009/10. Forældrene vil få forelagt resultatet af disse tests ved forældrekonsultationerne i marts. 

Forskellige tilskud

Vi har modtaget tilskud til skolepenge, SFO og befordring. Fordelingsudvalget har afklaret skolens ansøgninger og vi har modtaget følgende beløb: Fripladstilskud: 48.630,- kr. SFO-tilskud: 8.060,- kr. og tilskud til befordring: 29.921,- kr.

De forskellige tilskud bliver af bestyrelsen fordelt til ansøgerne efter gældende regler. Bestyrelsen har møde på mandag, den 19. januar 2009 og tager stilling til fordelingen. Derefter får forældrene besked, og tilskud overføres til forældrenes bankkonti.Se flere billeder fra ugen, tryk HER