NYHEDSBREV

Nr. 39 - 12. december 2008 

Den største gave

Temaet for "Jul på Gideonskolen" i dag, fredag, den 12. december 2008 er: Den største gave af alt..." Det handler naturligvis om Guds gave til os. Bibelen siger: "Gud ske tak for Hans uudsigelige gave..." Jesus er Guds gave til os. Han kom for at forlige os med Gud. Tilgivelse og genoprettelse er nøgleordene i den forbindelse. Jesus forlod den himmelske herlighed, tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig. Det gjorde Han for at vise os, hvem Gud er, og for at vi gennem troen på Jesus Kristus kan får forbindelse med Gud igen. Hvad mennesker ikke kan klare selv, klarede Gud ved at Jesus kom til jord. Han levede som sandt menneske og døde som Guds eget offer, som soning for vores synd og dermed genoprettede Han fællesskabet mellem Gud og mennesker. En større gave findes ikke end den at sætte livet til for sine venner. Det gjorde Jesus. Derfor fejrer vi Hans komme til jord. Med vores "Jul på Gideonskolen" har vi i år sat fokus på det vigtigste og meste centrale i evangeliet. Vi har den allerbedste grund til at ønske hinanden en glædelig og velsignet jul 2008. 

Et stort arbejde

Det er et stort arbejde at forberede en præsentation som "Den fjerde vismand" sammen med alle de andre indslag, som skolens elever har lavet. Vi skylder vore elever og medarbejdere en stor tak for deres enestående indsats, så det også i år er lykkedes. Tusind tak for det. 

Vallensbæk Rådhus

Også i år er der aftalt et besøg på Vallensbæk Rådhus. På torsdag, den 18. december 2008, afleverer vi "et levende julekort" til borgmester Kurt Hockerup og alle medarbejderne på rådhuset. Det foregår kl. 13:30. Vi udvælger nogle af de mange indslag fra "Jul på Gideonskolen", og bringer vores hilsen både i sang og tale og i personlige hilsener. Det er meget festligt at være med på Rådhuset. 

Skoledag på en lørdag

Sidste skoledag er på lørdag, den 20. december 2008. Det er lidt usædvanligt. Vi kunne have valgt at mødes om mandagen, men foretrak at gøre året færdig ved at mødes denne lørdag. Det er altså en almindelig skoledag - om end ikke helt almindelig. Skoledagen varer fra kl. 8:30 - 11:00. Det er juleafslutning for alle elever - og kun for skolens elever. Også denne dag er en tradition på Gideonskolen. Til gengæld er der juleferie, når dagen er færdig - også om mandagen. 

Vi henter juletræet

På mandag, den 15. december vil vore ældste elever i 9. klasse hente det store juletræ i en plantage tæt ved Else Lange. Eleverne har nogle timers hygge i den forbindelse. Træet sættes op i skolens festsal og vil kunne ses fra Strandesplanaden allerede samme eftermiddag. 

Juleferie

Sidste skoledag er som nævnt lørdag, den 20. december 2008.

Første skoledag i det nye kalenderår er mandag, den 5. januar 2009.

Juleferien varer på den måde hele 14 dage. Det er der mange, som glæder sig rigtig meget til. Rigtig god juleferie.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER