NYHEDSBREV

Nr. 37 - 28. november 2008 

Advent

I dag har vi pyntet Gideonskolen til advent og jul. Det er en tradition, vi har på skolen. Vi sætter stjerner i alle skolens vinduer og har forskellig slags pynt i lokalerne. Mest i de fælles lokaler og på gangene. Vi ønsker at pege på Bibelen og dens budskab i forbindelse med Julen.

Advent kommer fra latin: Adventus. Det betyder "ankomsten", eller "han kommer". Og det er Jesus, som kommer. Når vi fejrer advent på denne tid af året, er det for at gennemtænke og forholde os til, hvad det betyder i dag, at Jesus kom til jord. Bibelen fortæller, at Gud mange gange og på mange måder havde forsøgt at tale til mennesker, men de forstod det ikke. Derfor besluttede Guds at sende sin egen søn, for at vi alle sammen bedre skulle forstå, hvem Gud er, og hvad Gud tilbyder os i Jesus Kristus.

Stjernerne i vinduerne på Gideonskolen skal få os til at tænke på stjernen over Betlehem, som ledte de vise mænd til Jesus Kristus, frelseren. Vi vil være med blandt alle dem, som tilbeder Jesus og takker Gud for Hans utrolige gave i frelsen i Jesus Kristus. Vi ved at rigtig mange borgere omkring Gideonskolen glæder sig over det festlige syn, når stjerner og julelys i øvrigt lyser op i den mørke vinternat. 

Logos Hope

De tre ældste elevgrupper på skolen besøgte i dag skibet Logos Hope, som ligger i Køge Havn. Skibet ejes af OM (Organisation Mobilisation), som er en kristen organisation som rejser rundt i verden for at hjælpe mennesker i de mange brændpunkter. Vore elever fik en præsentation af skibet og lyttede til medarbejderes oplevelser og indtryk fra missionerne rundt omkring i verden. Måske kan det på sigt inspirere til indsats for mennesker i nød og lyst til at være med blandt de mange, som gør en forskel for andre i verden. 

Ungdomsparlamentet

Folketinget afholder hvert andet år en Ungdomsparlamentsdag, hvor 8. og 9. klasses elever i Danmark, Grønland og på Færøerne får mulighed for at diskutere deres egne lovforslag i udvalg og i Folketingssalen. Vore elever i 9. klasse er blevet udvalgt til deltagelse i Ungdomsparlamentet. De har indsendt et lovforslag, som er blevet udtaget til behandling i Folketinget den 2. februar 2009. Forslaget handler om resocialisering af kriminelle. Der er udtaget 80 forslag ud af 1117, og vore elever er blandt de udtrukne. Det er vi rigtig glade for, og vi er selvfølgelig spændt på elevernes deltagelse og oplevelse af en dag i Folketinget. 

Nu læser de

Skolens 1. klasse - ABC-gruppen - har i denne uge afsluttet deres forberedende læsetræning. Nu er de i gang med at læse. Det er en fantastisk oplevelse for enhver dreng og pige, når bogstaverne pludselig giver mening. Bogstaver bliver til ord, og ord bliver til sætninger, og så "taler" bogen til dem. Vi har fejret begivenheden i dag. Eleverne har med deres lærer været i køkkenet og bagt kager. Der er også uddelt diplomer for gennemført ABC-kursus. Tillykke med det. 

Jul på Gideonskolen

Den 12. december 2008 kl. 15 til ca. 17 inviterer vi til "Jul på Gideonskolen". Det er en traditionsrig eftermiddag med sang, dans og drama. Vi vælger et tema fra Julens evangelium og præsenterer det. Velkommen!


Se flere billeder fra ugen, tryk HER