NYHEDSBREV

Nr. 34 - 7. november 2008 

Konsultation

På onsdag i næste uge, den 12. november 2008 afholder vi dette skoleårs første forældrekonsultation. Det sker mellem kl. 14 og 21 på Gideonskolen. Vi har længe varslet denne dato og regner derfor med, at alle forældre har reserveret dagen til at mødes med skolens medarbejdere for at tale om elevens skolesituation. Konsultationerne er både for forældre og elever, og det er rigtig vigtigt, at eleverne er med. Vi har i denne uge sendt en folder hjem med nærmere orientering om konsultationen og med mulighed for at reservere tid til samtalen. Velkommen til forældrekonsultation. 

Undervisningsrapport

Grundlaget for forældrekonsultationen er elevens undervisningsrapport. Det er Gideonskolens "karakterbog". Den sendes hjem senest tirsdag, den 11. november 2008. Den kan også læses på "Gideonweb" i løbet af weekenden. Undervisningsrapporten sendes hjem i to kopier. Den ene kopi kan beholdes, den anden skal afleveres i underskrevet stand senest ved konsultationen. 

Fest på skolen

Konsultationen er en festdag. Det er dejligt at mødes, og vi ønsker at både elever og forældre skal have en god oplevelse. Der er gjort klar med kaffe, the og saft samt kage. Vi regner med at have videoen fra skolens lejrskole klar til præsentation ved den anledning. Til elever, som venter er der gjort klar til kreative aktiviteter i projektrummet. 

DONG

I mandags besøgte elever fra 9. klasse DONG i Avedøre. Vi har været på besøg tidligere og ved, at det er en øjenåbner for de fleste at se sammenhængen mellem brændsel af forskellig slags og el-produktion. Udsigten i 70 meters højde er noget helt for sig selv. Rundvisningen var vel tilrettelagt og informativ. Besøget var bestemt en dag værd. 

Lys på!

I samarbejde med Dansk Cyklistforbund er eleverne i 4. klasse med i et projekt om synlighed i en mørk tid. Det handler om at få "hele familien til at funkle!" Synlighed, når man færdes ude, er vigtigt for sikkerhed og tryghed. Det giver os anledning til igen at minde om reflekser og lygter både på cykler og personer i den mørke tid af året. 

Type-Master

3. klasse er i gang med tastaturtræning. Vi kalder det "Type-Master". Det foregår de fleste formiddage ved computerne i den gule forhal. Vi håber at det vil være igangsættende for effektiv brug af computerne i fremtiden. Det er som al anden træning nødvendigt med vedligeholdelse - også fremover. 4. klasse får også et genopfriskningskursus om kort tid. 

November

18. november 2008: B2 besøger Frilandsmuseet: Livet på gårde omkring jul i gamle dage.

20.-21. november 2008: Besøg af skolens tilsynsførende, Palle Kristensen.

28. november 2008: Vi pynter skolen til advent og jul. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER