NYHEDSBREV

Nr. 27 - 5. september 2008 

Forældremøde

På tirsdag, den 9. september 2008 kl. 19 mødes vi til dette skoleårs første forældremøde. Det er et informationsmøde, hvor skolens leder fortæller om forudsætningerne for dette skoleår. Der er både en praktisk og pædagogisk side. Derefter bliver der tid til at være sammen om klassen med kontaktlæreren. Vi slutter aftenen med en kop kaffe/the og lidt fællesskab i skolens spisesal. Vi har sendt indbydelse med hjem i denne uge, og fået forældrenes svar tilbage i dag, fredag, den 5. september 2008. Velkommen til forældremøde. 

Så kører det

Vi er startet på en 14-dages periode med fokus på cykler og motion. Rigtig mange elever har valgt at cykle til skole. Eleverne er gode til at parkere cyklen i stativerne. Vi har set enkelte eksempler på at cykellåsen manglede, men det er undtagelsen. I mandags startede vores cykelperiode med kontrol af cykler. Det så flot ud. De fleste har også husket cykelhjelmen. Nogle elever bor for langt væk til at man med rimelighed kan cykle. Det tæller alligevel med hvis man cykler derhjemme. Klasselæreren skriver alle op, som har cyklet, og så indberetter vi resultatet, når perioden er slut. 

Forældrekursus

På lørdag, den 13. september 2008 kl. 9-12 mødes vi med alle nye forældre. Vi vil bruge anledningen til at fortælle lidt om skolen historie og pædagogiske idé. Der er mange nye ord og begreber, man skal vænne sig til som forældre, når man har et barn på Gideonskolen. Det vil vi gerne give lidt uddybende forklaring på. Vi er også færdig med de diagnostiske prøver for alle nye elever. Resultaterne vil vi gerne dele med forældrene, så vi er enige om udgangspunktet for skolestarten. På mandag sendes en indbydelse hjem med alle de nye elever. Velkommen til forældrekursus.

 

5. september

Vi nåede at indskrive endnu et par elever i denne uge. Resultatet bliver derfor 139 elever. Det er 3 elever færre end sidste år. Der er elever venteliste, men ikke til de klassetrin, hvor vi har plads. 5. september er en vigtig dato på alle privatskoler. Denne dag opgøres alle skolers elevtal, og skolernes offentlige tilskud fastlægges ud fra dette. Mere om konsekvenserne af dette på forældremødet i næste uge. 

Velkommen

I mandags bød vi velkommen til Simon Jørgensen, som er ansat som lærer i det store lærecenter i år. Daniel Thomsen har læst en del af Simons Jørgensens timer i den første måned. Vi er glade for at det har været muligt fortsat at ansætte Daniel Thomsen - mest i juniorlærecenteret. Velkommen til samarbejde til begge mandlige medarbejdere.

 

Fader Vor

I september måned læses afsnittet fra Matthæus Evangeliet kapitel 6 om "Fader Vor". Det er den bøn Jesus lærte sine disciple at bede. Vi læser afsnittet ved alle vore samlinger og lærer det udenad. Det fleste elever kan det allerede. Det er et centralt afsnit i Bibelen og derfor vigtigt at kunne.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER