NYHEDSBREV

Nr. 26 - 29. august 2008
 

Alle børn cykler

På mandag går det løs: Alle Børn Cykler. Så nu er der weekenden til at få cyklen gjort helt klar. Virker bremserne? Sidder hjulene fast? Er låsen i orden? Er cykelhjelmen på plads? Vi ved godt, at der bliver lidt trængsel i skolens cykelstativer, men det plejer at gå med lidt fleksibilitet. Alle elever registreres af klasselæreren. Der gives dobbelt point for at huske cykelhjelmen. ABC-perioden er fra 1. september til 12. september. God fornøjelse.

 

Sidste udkald

På mandag, den 1. september er det sidste frist for aflevering af ansøgning om tilskud til SFO og skolepenge i dette skoleår. Ansøgningsskemaerne er udsendt til alle familier sammen med startpakken i begyndelsen af juli. Hvis den er bortkommet kan et nyt skema fås ved henvendelse til skolens kontor. Skolens samlede tilskud modtages en gang i december 2008. Det udbetales til forældre, som er berettiget til det, inden udgangen af januar 2008. Spørgsmål til dette kan rettes til skolens kontor.
 


 

Rigtige skolepenge?

Der er nye takster for skolepenge og SFO fra 1. august. Vi kan se på skolens regnskab, at en del forældre fortsat betaler de "gamle" skolepenge. Sammen med startpakken har vi medsendt et bankbrev med det nye skolepengebeløb. Forældre, som benytter skolens SFO skal selv lægge beløbet for denne ydelse til. Brevet skal afleveres til egen bank i underskrevet stand, så klarer banken overførslen. Man kan selvfølgelig også selv overføre pengene via netbank. Taksterne ser sådan ud:

1. barn: kr. 785,- pr. måned i 12 måneder

2. barn: kr. 700,- pr. måned i 12 måneder

3. barn: kr. 525,- pr. måned i 12 måneder

4. barn: kr. 220,- pr. måned i 12 måneder

SFO pr. barn kr. 590,- pr. måned

 


 

Godt Klaret

I forbindelse med vores gudstjeneste hver torsdag morgen uddeles "Godt Klaret"-beviser til elever, som i den forløbne uge har afsluttet forskellige undervisningsforløb. Alle elever vil på den måde blive anerkendt for deres arbejdsindsats. Beviset skal tages med hjem, så forældrene også kan følge med.

 

Forældremøde

Vi nærmer os årets første forældremøde. Det er tirsdag, den 9. september 2008 kl. 19. Vi glæder os til at se alle skolens forældre. Programmet indeholder dels en fælles information, dels tid til at være sammen med kontaktlærerne. Reserver aftenen - der sendes indbydelser med hjem i næste uge.
 


 

Lejrskole på "Lyngsbo"

Mandag, 22. september - fredag 26. september skal vi på lejrskole på Lyngsbo. Det gælder alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. En lang række lejrskoler har skabt traditioner, som vi glæder os til at fortsætte i år. Forældrebetalingen udgør kr. 375,- pr. barn, dog betales der kun for de to første børn i familien. Når vi nærmer os fremsendes detaljerede oplysninger om lejren mv.

 

Husk:

Forældrekursus:

Lørdag, den 13. september kl. 9-12

Gælder alle skolens nye forældre.

 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER