NYHEDSBREV

Nr. 25 - 22. august 2008 

Godt i gang!

Så er vi færdige med den anden skoleuge. Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Det virker, som om alle de nye elever er faldet godt til. Der er jo meget nyt at forholde sig til, men det plejer at gå godt. Vi opfordrer nye forældre til at kontakte os jævnligt for at høre lidt til deres børn. De "gamle" elever har også hurtigt fundet deres rytme. Der er sket flere små ændringer i Det store Lærecenter. Flere rutiner er blevet præciseret, og der er større aktivitet omkring f.eks. målcheck. Vi minder forældrene om at underskrive "hjemmearbejdssedlerne".

 

Befordringstilskud

Skolen søger automatisk om tilskud på alle forældres vegne. Vi indberetter til Fordelingssekretariatet pr. 5. september for alle elever. Derefter udregnes skolens samlede kilometerbehov, og vi får tilskud i forhold til det. Vi får besked om størrelsen af dette i løbet af december måned og udbetaler derefter til forældrene i januar 2009.
 

Gæstelærer fra Sydafrika

Erica Wille gæster os de næste to uger. Hun ankom i tirsdags for at inspirere os og selv blive inspireret til sit fortsatte arbejde som leder/lærer på en skole i Sydafrika. Vi ønsker hende varmt velkommen, og håber hun får en god tid her hos os.

 

Forældrekursus

Lørdag, den 13. september 2008 afholder vi kursus for alle nye forældre. Vi inviterer til morgenkaffe kl. 9 og er færdige senest kl. 12. Vi ønsker at fortælle forældrene lidt om skolens historie og pædagogiske idé og arbejde. Alle nye forældre får en særlig invitation. Forældre, som eventuelt ikke var med sidste år er også velkommen til at deltage.
 Forældremøde

Årets første forældremøde er planlagt til tirsdag, den 9. september 2008 kl. 19. Mødet indeholder en fælles information til alle og derefter er der tid sammen med klasselæreren i den enkelte elevgruppe. Der sendes nærmere besked hjem om arrangementet.

 

Alle børn cykler

Nu gælder det om at få cyklerne klar til ABC (Alle børn cykler). Vi starter den 1. september og slutter den 12. Arrangementet gælder alle elever på skolen. Man får point for at cykle og dobbelt for at have cykelhjelm på. Men man skal huske at checke sin cykel, så alt udstyr er i orden. God fornøjelse.
 

Fik du sagt "farvel"?

Når forældre henter deres børn i skolens SFO skal man huske at give besked til SFO-medarbejderen. Når eleverne er tilmeldt ser vi efter, om de er på skolen og afhentes på det aftalte tidspunkt af den rigtige. Hvis forældre afhenter deres børn tidligere, skal man derfor huske at sige "farvel". Tak for det.

 

Vigtige datoer i september

Mandag, 1. september: Sidste frist for aflevering af ansøgning om SFO- og FRIPLADS-tilskud.

Mandag, 1. september: ABC-cykler starter og varer til 12. september.

Tirsdag, 9. september: Forældremøde kl. 19

Lørdag, 13. september: Forældrekursus kl. 9 - 12

Mandag, 22. september - fredag 26. september: Lejrskole på Lyngsbo

 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER