NYHEDSBREV

Nr. 17 - 16. maj 2008 

Årsmøde

Onsdag, den 28. maj 2008 kl. 19:00 mødes vi til Årsmøde på Gideonskolen. Invitationen gælder alle skolens forældre. Mødets indhold er fastlagt i skolens vedtægter. Skolens leder og formand skal give en beretning om 2007 med perspektiv ind i 2008 - og ikke mindst i forhold til det kommende skoleår. Skolens revisor fremlægger årsrapport for 2007, som også indeholder regnskabet for 2007. Der er meget godt at sige i den forbindelse, som forældrene kan se frem til. Skolens tilsynsførende vil fremlægge en redegørelse for 2007/08. Den er en evaluering af skolens undervisning ud fra de besøg, som er foretaget.

Der er desuden valg til skolens bestyrelse. Der er mulighed for genvalg. Der sendes brev hjem til alle skolens familier med nærmere informationer om dette. Årsmødet er et vigtigt møde. Det giver et aktuelt billede af skolens situation både undervisningsmæssigt, praktisk og økonomisk. Reserver derfor datoen - og vær varmt velkommen. 

Næste skoleår

I øjeblikket er vi ved at lægge sidste hånd på elevsituationen til næste skoleår. Vi har haft mange samtaler med forældre og mødt en del af de kommende elever. Det giver nødvendige afklaringer om nye elevers situation. Vi har få pladser tilbage på de små klassetrin. Der er ingen pladser fra 5. og opefter. Skulle forældre kende til familier, som overvejer Gideonskolen til næste skoleår, så henvis dem gerne til skolens leder med henblik på afklaring. 

Inspiration

I dag og i morgen, lørdag, har vi seminar med Pam og Graham Yoko fra Sydafrika. De er nære venner, som kommer for at inspirere os som kristen skole. Vi indgår i et globalt samarbejde med kristne skoler, og kontakten til Sydafrika er vital for os. Alle skolens medarbejdere og skolens bestyrelse deltager i dette seminar. Vi starter fredag kl. 15:30 og fortsætter til ca. kl. 20:30 om aftenen. Om lørdagen er det fra morgenstunden til ca. kl. 13. Vi glæder os til nogle dejlige timer og en spændende inspiration. 

En prøve tilbage

På mandag, den 19. maj 2008, har vi den sidste skriftlige prøve i dette skoleår. Det er en Internetprøve i biologi. Den finder sted kl. 9 - 10. Hvis den mod forventning ikke kan gennemføres, vil eleverne samme dag kl. 13 -14 have "papirprøve" i biologi i stedet for. Vi har i øvrigt haft et godt forløb med de skriftlige prøver. De mundtlige prøver finder sted i juni. Den første kommer den 4. juni 2008, og den sidste den 23. juni 2008. Vi ønsker vore elever en god prøveafvikling. 

Vigtige datoer

Tirsdag, 20. maj 2008: Skolefotografering.
Onsdag, 28. maj 2008 kl. 19:00 Årsmøde.
Torsdag, 12. juni 2008: Bonusbutik.
Mandag, 23. juni 2008: Undervisningsrapporter
Torsdag, 26. juni 2008: Afslutningsfest
Fredag, 27. juni 2008: Sidste skoledag


Se flere billeder fra ugen, tryk HER