NYHEDSBREV

Nr. 15 - 30. april 2008


Kristi Himmelfart

I morgen er det Kristi Himmelfartsdag. Det er en national helligdag. Vi går ud fra, at det betyder, at dagen er vigtig og værd at fejre for danskerne. Jesus samlede sine disciple på Oliebjerget 40 dage efter Påske for at give dem den sidste instruktion for sin Himmelfart. Det var missionsbefalingen. Den finder vi bl.a. i Matt. 28:18-20, hvor der står:

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Så var den opgave defineret. Her stod de 11 disciple, og de skulle nå hele verden med budskabet om frelse gennem troen på Jesus Kristus. Der står oven i købet at nogle af dem tvivlede. Det var en stor opgave, og en utrolig vigtig opgave.

Da Jesus havde sagt det blev han løftet op for øjnene af disciplene. Hvilket skue! Hvad skulle de tænke eller tro? Heldigvis stod der to mænd i hvide klæder, som sagde til dem, at på samme måde, som de havde set ham fare til himmels, på samme måde skulle de se ham komme tilbage.

Heldigvis valgte disciplene at følge Jesus befaling. De fortalte det videre; fra generation til generation indtil i dag. Nogen har fortalt os det, og vi fortæller det videre. Kæden er ikke brudt gennem de mange århundreder. Budskabet om Jesu død og opstandelse, himmelfart og tilbagekomst har lydt i alle generationer. Der er stadig områder på jorden, som endnu ikke har hørt den gode nyhed om Guds frelse. Derfor er der også brug for dig og mig. Fortæl det videre! 

Forårsfest

I fredags mødtes vi til forårsfest på Gideonskolen. Det blev igen en dejlig anledning til at se, høre og opleve vore elever i musik, sang og dans. Samtidig blev klare toner slået an omkring vores tro og liv. Marianne Riis understregede med al tydelighed, at Gud har "gjort" alt for os, og der er ikke noget vi kan "gøre" for at vinde evigt liv. Det handler kun om at acceptere Guds tilbud om frelse.

Det var rigtig dejligt at se de mange fremmødte gæster. Vi glæder os over at se forældre og bedsteforældre, onkler og tanter. Dagen samlede os til fest og glæde. Det betyder alt for os på Gideonskolen, at vi knyttes sammen i en fælles skoleoplevelse med vore elever. Derfor kommer også alle forældre med - og deres familier i det omfang, det kan lade sig gøre. Tak for et flot fremmøde og for jeres bidrag til en dejlig eftermiddag. 

Fag til udtræk

I dag har vore elever i 9. og 10. klasse fået besked om de fag, som Undervisningsministeriet har udtrukket til den forestående prøve. I den humanistiske faggruppe er udtrukket: Mundtlig tysk. I den naturvidenskabelige faggruppe er udtrukket: Skriftlig biologi. Det sidste er en internetprøve. Alle prøvefag og prøvetidspunkter fremgår nu af skolens hjemmeside. Her findes også de ministerielle krav til prøvernes afvikling.

Eleverne skal gå ind på skolens hjemmeside, vælge menupunktet: Lovkrav. Herefter vælges punktet: 5. Folkeskolens afsluttende prøver på Gideonskolen. Så finder man den samlede beskrivelse af prøverne. Vi har også talt om det i gruppen, og vil i den kommende tid ofte komme tilbage til prøveforholdene. Vi ønsker vore elever en god prøvesæson. 

Ferie

Der er Kristi Himmelfartsferie de næste dage. Skolen holder fri på fredag, så i alt er der fire dages ferie, inden vi mødes igen på mandag, den 5. maj 2008. Husk også på, at der ikke er nogen SFO på fredag. Vi ønsker alle en god miniferie.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER