NYHEDSBREV

Nr. 14 - 25. april 2008


Men det hjælper ...

I tirsdags fejrede man "Jordens Dag" verden over. Det var tanken, at vi skulle tænke på jorden som vores hjem og huske på vort ansvar som forvaltere af den. Jorden er den tredje planet i rækkefølge fra solen. Temperaturen er passende: ikke for varm og ikke for kold. Vi befinder os på et sted i universet, som er velegnet for os. At tale om jorden uden at tale om jordens Skaber er perspektivløst. Det udelukker et nøgleelement til forståelse og en motivation til forvalterskab.

Man behøver ikke at besøge Opstandelsesbugten i Alaska for at erkende jordes skønhed - men det hjælper. Man behøver ikke at snorkle i de varme vande ved Jamaica for at blive imponeret over havets fiskerigdom - men det hjælper. Man behøver ikke at vandre i Alperne eller stå på klippen ved Gibraltar for at opleve perspektivet - men det hjælper. Når dertil kommer en erkendelse af Skaberen bag alt, så bliver man glad og taknemmelig og får endnu mere lyst til at passe godt på jorden som vores hjem. 

Nyt liv

I dag har vi holdt forårsfest på Gideonskolen. Eleverne har trænet musik, sang og dans. Tanken bag har været at skabe en festlig anledning for Gideonskolens familier til at stævne sammen og glæde sig med os. Eleverne er rigtig dygtige, og en eftermiddag som denne knytter os sammen om skolen og om eleverne. Tak for jeres opslutning og tilstedeværelse. Det var en stor glæde at byde alle velkommen på Gideonskolen til fest. 

100 bestyrelsesmøder

I mandags mødtes skolens bestyrelse til møde nr. 100 siden skolens start i 1997. Skolens revisor, Søren Jensen, var til stede for at gennemgå regnskab og revisionsprotokol for 2007. Det var en særlig glæde at have vores revisor med til "jubilæet". Han har fulgt skolens udvikling siden begyndelsen, og kan derfor tale med om den positive udvikling vi har været igennem. Mere om dette på det kommende årsmøde, onsdag, den 28. maj 2008 kl. 19:00 - velkommen. 

Flot koncert

I mandags deltog vore elever i 5.-6.-7. klasse i en koncert med Sjællands Symfoniorkester. Det var afslutningen på et større musikprojekt, som eleverne har haft. Vi har haft besøg af en musiker, gennemgået musikken og overværet koncerten i Hvidovre Medborgerhus. Flere elever har givet udtryk for, at det var en flot oplevelse. 

Toms

I onsdags var eleverne i 5. klasse (C1) på virksomhedsbesøg. Toms Chokoladefabrik er altid et populært emne for et besøg. Vi har lagt det som en tradition at skolens 5. klasser har dette årlige besøg. Det var som forventet en "sød" og god oplevelse. 

2 måneder tilbage

Med udgangen af april er der ca. 2 måneder tilbage af dette skoleår. Tiden flyver af sted. Vi er i gang med planlægningen af det nye skoleår. Det gælder både elever, medarbejdere og fag. Selv om det ikke er de store forandringer, så sker der altid forandringer ved overgangen til et nyt skoleår.

Det er vigtigt for os at resten af skoleåret bliver en god arbejdsperiode. Det er slutspurten, det gælder. Eleverne i 9. og 10. skal gennem en række obligatoriske prøver, og for nogle af dem er det første gang, de oplever det.


 

Kristi Himmelfarts ferie

På torsdag i næste uge er det Kristi Himmelfarts dag. Eleverne har fri. Det har de også om fredagen. Det er en lille ferie. Der er heller ingen SFO.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER