NYHEDSBREV

Nr. 09 - 14. marts 2008


Glædelig påske

I dag går vi på påskeferie. Påsken falder tidligt i år, men er altid en dejlig tid. Der er 10 fridage og derfor anledning til lidt ekstra tid sammen med familien. Vi håber selvfølgelig, at vejret bliver det allerbedste. Påsken er måske den vigtigste kirkelige højtid, vi har. Påskens begivenheder er centrale i vores tro på Jesus Kristus. Derfor har vi også i den forløbne uge haft fokus på påskens mange hændelser i Jesu liv. Hvis forældre spørger deres børn, som er elever på Gideonskolen, vil de sikkert få mange detaljer at vide.

Påske er fyldt med kontraster. Palmesøndag er en festdag, hvor Jesus bliver hyldet som konge, da han rider ind i Jerusalem. Han rydder tempelpladsen om mandagen for handlende og går meget radikalt til værks. Disciplene forbereder deres fejring af påske, som jo var jødernes påske. De fejrede udvandringen af Ægypten. Men Skærtorsdag aften skifter Jesus indholdet, da han bryder brødet og giver det til disciplene og da han lader bægeret med vin gå rundt. Han indstifter nadveren. Bagefter går de til Getsemane Have og Jesus beder sin gribende bøn, men forrådes af Judas og føres fra "Herodes til Pilatus" indtil man den efterfølgende dag beslutter at følge folkets råd: "Korsfæst Ham!"

Korsfæstelsen er et offer. Guds eget kærlighedsoffer. Vi læser i Johannes Evangeliet kapitel 3 og vers 15: "Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham." Jesus blev "ophøjet" på korset. Enhver, som ser på Ham og tror, at Jesu offer er nok for dig og mig, er frelst. Gud har tilgivet synd og skam og dom på grund af Jesu forsoningsoffer.

Jesu død var nødvendig for at bringe os tilbage til Gud. På grund af Jesus kan vi have fællesskab med Gud igen. Synden er ikke længere en adskillelse - Jesus blod er nok. Det har forligt os med Gud igen. Opstandelsen påskemorgen er beviset og triumfen. Jesus overvandt døden og er derfor vores levende frelser, som kommer os til hjælp i alle livets mange omskiftelser. Vi kan derfor med glæde ønske hinanden en "glædelig Påske". 

Påskeferie

Når eleverne går hjem i dag har de påskeferie. Skolen åbner igen efter påske tirsdag, den 25. marts 2008. Der er ingen SFO i påskeferien. 

Revision

I går havde vi besøg af skolens revisionsfirma, Deloitte & Touche. To medarbejdere klargjorde skolens regnskab for 2007. Som sædvanlig skal der udarbejdes et regnskab og en revisionsprotokol. Vi forventer et pænt overskud på skolens regnskab for 2007. Det vil vi præsentere nærmere til årsmødet i maj. Mere om dette senere. 

Forårsfest

Så prøver vi igen. Vi har fastlagt at skolens forårsfest skal finde sted fredag, den 25. april 2008 kl. 15. Vi har tidligere haft god erfaring med et eftermiddagsarrangement, og vælger derfor at bruge dette tidspunkt igen denne gang. Vi ved godt, at det kan kollidere med forældrenes arbejde, men håber på at flekstid mv. kan bruges, så man alligevel kan frigøre sig og være med. 

Ungdomsuddannelser

I onsdags sendte eleverne fra C5 (9. og 10. klasse) deres ansøgninger om ungdomsuddannelser af sted. Det skete elektronisk, og eleverne fik selv lov til at trykke på knappen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER