NYHEDSBREV

Nr. 07 - 29. februar 2008 

Forældrekonsultation

I næste uge afholder vi forældrekonsultationer. Det er et vigtigt led i skole-hjem samarbejdet. Konsultationerne gælder både forældre og elever. Vi plejer stort set at nå alle familier på de to dage. Der er sendt besked hjem, så man kan ønske en tid, der passer bedst i familiens program. Vi gør vort bedste for at imødekomme ønsketiden. Skulle der være behov for at ændre en tildelt tid, må man snarest muligt kontakte skolen og se om der er mulighed for at lave om på den.

I løbet af weekenden lægger vi tidsplanen, og den kan man så se på skolens hjemmeside. Der er en forfriskning i skolens forhal til forældre, som må vente. Der er aktivitetstilbud til elever, som venter. Vi har beskrevet konsultationen nærmere i den lille folder, som er sendt hjem sammen med tidsbestillingen. Vi glæder os til at mødes - velkommen! 

Undervisningsrapport

Elevens undervisningsrapport bliver færdig i løbet af weekenden. Den hjemsendes på mandag i to eksemplarer. Det ene skal afleveres i underskrevet stand på skolen - senest i forbindelse med konsultationen. Rapporten kan også ses på Gideonweb i løbet af weekenden, hvis man altså har en personlig kode. Vi har haft en del formelle problemer med indskrivning af rapporten denne gang. Der arbejdes hårdt på at få udbedret programfejlene.

Det betyder at bogstaverne på bagsiden er indskrevet i hånden. Teksten om elevens faglige præstationer kan fremtræde noget kryptisk. De danske bogstaver "æ, ø og å" er i nogle rapporter erstattet af andre grafiske tegn. Vi har desværre ikke kunnet nå at finde fejlen, men vores programmør på området arbejder med det. Vi vil derfor bruge lidt mere tid på rapporten ved konsultationen for at sikre ret forståelse. Vi beklager. 

Uddannelsesplaner

Elever i 9. og 10. klasse har haft travl i denne uge. Terminsprøverne skulle klares, så bedømmelserne kan indgå i karakterbedømmelsen. I løbet af den kommende uge skal de færdiggøre deres uddannelsesplaner og ansøgning om ungdomsuddannelse til næste skoleår. Vi vil drøfte dette med forældrene, når vi ses i næste uge. 

H. C. Andersen

I dag har vi udvalgt elever fra 7. klasse som skal repræsentere Gideonskolen ved en oplæsningskonkurrence den 7. marts 2008. Vi har været med til dette projekt i nogle år, og vi synes, at det er en spændende udfordring. Det er elever fra 9. og 10. klasse, som har været dommere i vores lokale udvælgelse. 

Forårsfest udsat

Vi har planlagt et forældrearrangement den 13. marts 2008. Det har vi valgt at udsætte til slutningen af april. Vi kan ikke nå at blive klar inden påske. Påsken falder "for tidligt" i år. Vi skal nok vende tilbage med et nyt tidspunkt inden længe. 

Landbohøjskolen

Vi har to arrangementer på Det Biovidenskabelige Fakultet (tidl. Landbohøjskolen) i marts måned. Det første besøg er på tirsdag, den 4. marts. C3 (7. kl.) skal sammen med deres biologilærer gennemgå et projekt om kostpyramiden.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER