NYHEDSBREV

Nr. 05 - 8. februar 2008 

Fin stemning

I tirsdags, den 5. februar 2008, havde vi Midtvejsmøde på Gideonskolen. På dette tidspunkt af året er det nyttigt at stoppe op og evaluere. Det gjorde vi så i tirsdags. Det generelle billede er, at vi har et godt skolemiljø på Gideonskolen. Der er positive elevrelationer. Eleverne er generelt gode ved hinanden, de er rummelige og hygger sig sammen i mange situationer. Vi har en spændende undervisning og et rigtig godt medarbejderteam. Kort sagt er vi i en tilfredsstillende udvikling. Skolens administrative opgaver er i stigende grad mere tidskrævende og omfattende. Vi søger efter teknik, som kan aflaste på nogle områder.

Ved mødet blev der valgt ny tilsynsførende. Det er Palle Kristensen, som er skoleinspektør på Søholtskolen. Ib og Ingelise Johansen har kendt Palle Kristensen gennem mange år, og Palle Kristensen har derfor fulgt godt med i skolens udvikling. Palle Kristensen er valgt for en fireårig periode. Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Orienteringen omfattede en gennemgang af den aktuelle undervisningssituation og de kommende afgangsprøver for elever i 9. og 10. klasse. Der blev givet et tilbageblik på skoleåret siden august 2007, og de mange billeder fra skolens begivenheder fortæller om stor aktivitet for elever og forældre. Der var en fin stemning ved mødet, både i den fælles del og ved de mange samtaler i lærecentrene bagefter. Tak for en dejlig aften. 

Eksperimentarium

I onsdags var 7. klasse på tur til Eksperimentarium i Hellerup. En af eleverne i klassen havde vundet en tegnekonkurrence, og pengene skulle bruges på klassen. Det skete så i onsdags. Eleverne havde en dejlig dag med sjove og spændende oplevelser på Eksperimentarium. 

Pakistan - endnu engang

Henrik Due Jensen fortalte i mandags vore ældste elever om det arbejde Dansk Europamission udfører i Pakistan. Det handler om støtte til skoler og uddannelse (bl.a. syskoler). Eleverne fik fra en anden indfaldsvinkel en beskrivelse af de kristnes levevilkår i et langt overvejende muslimsk land. Beretningerne var gribende og det var spændende at se og høre, hvad der trods alt kunne gøres for at gøre hverdagen lettere for dem. Tak for et spændende input. 

Februar

Bonusbutik. På torsdag, den 14. februar 2008 er der igen bonusbutik.

Vinterferie i uge 8. Fra lørdag, den 16. februar til søndag, den 24. februar har skolen vinterferie. Der er ingen SFO i denne uge.

Terminsprøver i uge 9. Eleverne i 9. og 10. klasse skal til terminsprøve i de fag, der afholdes prøver i i maj 2008.

De ældste elever arbejder med deres uddannelsesplaner. De skal følge ansøgningerne til ungdomsuddannelserne. Vi regner med, at de er færdige, så de kan præsenteres ved de kommende forældrekonsultationer i begyndelsen af marts.


Marts

Undervisningsrapporter sendes hjem mandag, den 3. marts 2008.

Forældrekonsultationerne følger lige efter: tirsdag og onsdag, den 4. og 5. marts 2008. Der sendes yderligere information om dette.

Forårsfest for alle skolens familier afholdes torsdag, den 13. marts 2008 kl. 18. Velkommen til påskesamling. Indbydelse sendes hjem, når vi nærmer os datoen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER