NYHEDSBREV

Nr. 04 - 1. februar 2008 

Midtvejsmøde

Velkommen til Midtvejsmøde på tirsdag, den 5. februar 2008 kl. 19:00. Mødet er for skolens forældre, og vi glæder os til at se rigtig mange. Vi vil som sædvanlig på dette tidspunkt af året tegne et aktuelt billede af skolens samlede situation. Det gælder den praktiske hverdag, skolens økonomi og planlægning. I år er der så det særlige, at der skal vælges ny tilsynsførende. Vi har allerede ved det første forældremøde i september varselet, at Torben Kristensen rejste til USA for at bosætte sig, og at vi havde forespurgt skoleinspektør Palle Kristensen, om han ville være os behjælpelig med denne opgave. Det har vi fået "ja" til, og derfor er det bestyrelsens forslag til forældrene, når vi mødes på tirsdag. Der er naturligvis åbenhed for andre forslag. Ud over dette, bliver der lidt tid til at mødes med børnenes kontaktlærer og andre medarbejdere i lærecentrene. Aftenen slutter af med kaffe og samvær i den forbindelse. Velkommen. 

Tilskud til friplads og SFO

Skolens bestyrelse har fordelt ca. 7.000 kr. til SFO tilskud og 49.000 kr. til fripladstilskud. De aktuelle forældre har modtaget besked om dette - ligesom forældre, som ikke er kommet i betragtning har modtaget besked. Pengene indsættes direkte på forældrenes bankkonti. Hvert år på dette tidspunkt falder disse tilskud til udbetaling. Vi ved at det kommer belejligt at få de større eller mindre ekstra kontante tilskud. Pengene er fordelt efter den nøgle, som skolen modtager sammen med vejledning om beregning af tilskud. 

Uddannelsesmesse

I går var eleverne fra skolens ældste klasser på Uddannelsesmesse i Forum i København. Det er nu de fleste skal afklare sig med henblik på næste skoleår. Hvilken ungdomsuddannelse skal man vælge? Gælder det tekniske skoler, gymnasiale uddannelser, efterskoler? Alternative skoler? Det er ikke så let at være elever i 9. og 10. klasse. Nogle af eleverne har gået på Gideonskolen hele deres skoleliv, og nu skal der brydes op og et nyt forløb skal startes. Vi forstår godt usikkerheden og behovet for afklaring. Uddannelsesmessen er et led i denne afklaring. Her er stort set alle uddannelser repræsenteret og eleverne har en hel dag til at undersøge, fordybe sig og spørge ind til uddannelsesforløb. 

Bestyrelsen

I tirsdags have bestyrelsen sit første møde i 2008. Det var i øvrigt møde nr. 98 i skolens historie. Sigurd Sonne Pedersen deltog for første gang. Velkommen til samarbejdet. Mødet indeholdte - som altid - en bred information om skolens hverdag, drøftelse af skolens økonomi og fordeling af tilskud og planlægning for det kommende skoleår. Hertil kommer orientering om forhold fra Undervisningsministeriet af betydning for skolens hverdag og fra vores skoleforening, Foreningen af Kristne Friskoler. 

Efter-fyraftens-møde

Vi har igen en snes interesserede forældre, som ønsker at se nærmer på skolen. De er inviteret til præsentation på torsdag i næste uge - den 7. februar 2008. Vi er ved at have "fuldt hus" til det kommende skoleår. Hvis der blandt skolens nuværende forældre er nogle, som har "glemt" at melde deres barn til den kommende børnehaveklasse, så er det en god idé at kontakte skolens snarest.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER