NYHEDSBREV

Nr. 02 - 18. januar 2008


En velfungerende hverdag

Alle elever fungerer bedst, når hverdagen på skolen er genkendelig og forberedt. Det gør vi en stor indsats for som medarbejdere. Vi arbejder hele tiden med rutiner og rytmer for at det skal være let at gennemskue. Eleverne kan også gøre deres. Det kan være forhold som:

• Velordnet og pæn arbejdsplads, hvor man let kan finde sine ting.
• Skriveredskaber: Passende udvalg af blyanter, lineal, viskelæder mv.
• Bind om flergangsbøger og tydelig angivelse af, hvem den tilhører.
• God til at følge aftaler om ro og orden og fremgangsmåde ved rettebordet og brugen af materialerne.
• Huske svømme- og idrætstøj til fysisk træning.

Det skal alt sammen i forening sikre en høj grad af indlæring. Når vi hjælpes ad - skole og hjem - så når vi gode resultater i fællesskab. 

Friplads- og SFO-tilskud

Inden udgangen af januar 2008 vil forældre få nærmere besked om deres andel af det tilskud Gideonskolen har modtaget. Tilskuddet fordeles mellem forældre, som har ansøgt. Principperne er de samme som tidligere år. Primært er det styret af familiens personlige indkomst og antal hjemmeboende børn. Skolens bestyrelse kan fravige dette under særlige omstændigheder. Der sendes besked til alle, som har ansøgt - også selv om man ikke er berettiget til noget. 

Forårsplan

Vi har fastlagt nogle datoer for arrangementer i foråret 2008. Vi henviser til skolens hjemmeside. Vælg menupunktet "Vigtige datoer". Eventuelle ændringer og supplerende oplysninger vil fremgå af dette. Vi vil her fremhæve følgende fra de første par måneder:

Februar:

Midtvejsmøde: Tirsdag, den 5. februar kl. 19:00
Vinterferie i uge 8.

Marts:

Konsultationer: 4. og 5. marts
Forårsfest: Torsdag, den 13. marts kl. 18 - 20
Påskeferie: 15. -24. marts 2008

Vi beder forældre om at sætte "kryds" i kalenderen ved de vigtige skole-hjem arrangementer.

 

Velkommen til

Midtvejsmøde tirsdag, den 5. februar 2008, kl. 19:00

Skolens forældre bliver opdateret om skolens aktuelle situation, der skal vælges ny tilsynsførende for skolen, derefter er der tid til samvær med elevernes kontaktlærere inden der afsluttes med kaffe. Reservér aftenen - der kommer nærmere information.

Det er mørkt derude

Lidt endnu er det mørkt, når eleverne kommer i skole. Derfor må vi forsat anbefale reflekser og stor opmærksomhed i trafikken. Det er ikke fordi vejret i øjeblikket er særlig koldt, men det er alligevel nyttigt at følge med i vejrudsigterne, så man har den rigtig påklædning på. Når man kommer indenfor skal man huske at skifte sko. Der er nogle elever, som mangler deres indesko. Må vi bede forældre om at hjælpe os med at bringe det i orden


Se flere billeder fra ugen, tryk HER