NYHEDSBREV

Nr. 01 - 11. januar 2008 

Velkommen til 2008

Vi er kommet godt en uge ind i 2008. Det har været dejligt at møde eleverne igen og få startet på det nye år på skolen. Skolens medarbejdere startede en dag før eleverne for at gøre klar til det nye år. Januar er generelt en god arbejdsmåned. Der er ingen fridage, og den er en fuld måned uden ekstraordinære begivenheder. Det er der brug for. Det er også på nuværende tidspunkt, at vi foretager forskellige vurderinger omkring undervisningen og lægger planer for det næste halve år. Vi er i fuld gang med at teste elever for at klarlægge deres behov for ekstra timer eller ekstra indsats på anden måde. Vi glæder os til det nye halvår - velkommen til alle eleverne - og godt nytår til alle. 

Mælk

Vi er startet på en ny mælkeperiode. Den varer frem til sommerferien. Dansk Skolemælk leverer mælk til børnene efter forældrenes ønske og betaling. De fleste elever fortsætter som hidtil med samme mælk, men der kan være små ændringer, og enkelte elever mangler deres mælk. Vi har sendt bestillingssedler med de elever hjem, som plejer at få. Måske skal forældrene checke, at der er betalt, så leveringen kan fortsætte.
 

Befordringstilskud

I går sendte vi brev hjem med en del elever. Det gælder de elever, som er berettiget til befordringstilskud. Vi har fordelt ca. 27.000,- kr. Det er et tilskud til elever, som bor inden for en given afstand fra skolen. Tilskuddet er beregnet efter kilometerafstanden til skolen. Forældrene skal returnere brevet med bankoplysninger, så sætter vi pengene direkte ind på bankkontoen. Forældre, som ikke har modtaget brev, er ikke berettiget til tilskud i henhold til gældende regler. Man er velkommen til at kontakte skolens leder, hvis man vil forhøre sig nærmere. 

Plan for 2008/09

Enkelte forældre har spurgt efter skolens ferieplan for næste skoleår, så man kan planlægge ferie. Planen er nu klar, og kan findes på skolens hjemmeside under "vigtige datoer". Vi henstiller til alle forældre at planlægge ferier og arrangementer, så det falder inden for skolens normale ferie- og fridagsplan. Tak for det.


Ny tilsynsførende

Vores nuværende tilsynsførende, Torben Kristensen, er med familien rejst til Florida i USA, hvor de forventer at slå sig ned. I den forbindelse skal vi vælge ny tilsynsførende. Det vil finde sted på skolens "Midtvejsmøde", tirsdag den 5. februar 2008. Vi vil foreslå skoleinspektør Palle Kristensen, som vi kender rigtig godt gennem mange år. Han er en god ven af skolen, og har tilbudt at hjælpe os. Hvis der er andre forslag, beder vi forældre om at give skolen besked om det snarest muligt, så det kan komme med i overvejelserne. 

Midtvejsmøde

Velkommen, tirsdag, den 5. februar 2008, kl. 19, til dette års første forældremøde. Vi kalder det et midtvejsmøde, fordi det er midt i skoleåret. Forældrene får information om skolens aktuelle situation, og derefter er der tid til samvær med elevernes kontaktlærere. Reservér venligst tidspunktet. Der kommer nærmere information.


Førstehjælp

Skolens sundhedsplejerske har gennemført et spændende kursus i førstehjælp med eleverne i 3. klasse. Det har været en rigtig god udfordring for alle eleverne. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER