NYHEDSBREV

Nr. 24 - 24. august 2007Sæt dig et mål

I begyndelse af dette skoleår har vi valgt et tema for de fælles andagter: Sæt dig et mål. Det hænger selvfølgelig sammen med, at skolens elever er vant til at sætte mål - hver dag. Men her handler det om mere langsigtede mål: Livets mål - troens mål. Med udgangspunkt i kendte bibelske beretninger, f.eks. om Josva, Gideon og Hannah, har vi tegnet nogle perspektiver, som forhåbentlig inspirerer både de større og mindre til at vælge vej i livet og se hver dag som et lille stykke på vej mod det store mål. Vi kan samle det i de kendte ord fra Josvas Bog, kapitel 24 vers 15: "Jeg og mit hus vil tjene Herren." 

Fred og ro

Så har vi afprøvet dette års skema lidt mere end en uge. Det virker fornuftigt. Bortset fra børnehaveklassen, er der heller ikke ret mange nye elever. Det betyder at stort set alle kender skolens hverdag og respekterer skolens almindelige rytmer og regler. Alle elever er selvfølgelig "rykket" et klassetrin op, så der er nye fag og udfordringer at tage fat på. Det har vi generelt oplevet som positivt fra alle. Det er spændende med nye fag, selv om det giver arbejde og udfordringer. 

Sidste udkald

Ansøgninger om fripladstilskud/SFO skal afleveres senest den 1. september 2007. Husk at medsende kopi af Årsopgørelse 2006 fra skattevæsenet. Derefter skal skolen registrere alle ansøgere og fremsende vores skoles behov til det centrale udvalg. I løbet af december får vi besked om vores tilskud og skolens bestyrelse skal fordele det inden udgangen af januar 2008. 

Skolens hjemmeside

De fleste forældre er klar over, at skolens hjemmeside er en dynamisk side. Hver eneste torsdag lægges en serie billeder ud til forældrenes og elevernes benyttelse. Det er indtryk fra ugen som gik, som gerne skulle vække gode og positive minder. Nogle elever fortæller meget hjemme om skolens hverdag, andre siger måske ikke så meget. Billederne kan sikkert hjælpe fortællingen lidt på vej. Nyhedsbrevet findes også hver torsdag aften (fredag morgen) på hjemmesiden. Det er ganske vist det samme, som eleverne får med hjem om fredagen, men det er i farver og der er friske nyheder. Hjemmesiden indeholder også alle de formelle ting, som kræves af en friskoles hjemmeside. Den er nok værd at besøge en gang i mellem. God fornøjelse. 

ABC - alle børn cykler

I lighed med tidligere år har vi tilmeldt alle skolens elever til at deltage i "ABC". Alle Børn Cykler er en cykelkampagne for alle skoleklasser fra 0.-10. klasse. 110.000 børn er nu tilmeldt kampagnen, der kører fra 3.-14. september 2007. En af de nærmeste dage modtager vi kampagnematerialet, så vi kan give nærmere besked om vilkår for deltagelse. Men allerede nu er det en god idé at gøre cyklen klar. 

Forældrekursus

Lørdag, den 8. september kl. 9 - 12. Vi glæder os til at se alle nye forældre til nærmere præsentation af skolens historie og pædagogik og der bliver også lejlighed til at høre nærmere om de nye børns skolestart. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER