NYHEDSBREV

Nr. 23 - 17. august 2007Velkommen

I tirsdags begyndte det 11. skoleår på Gideonskolen. Alle skolens elever mødte op til en introduktionsdag sammen med rigtig mange forældre. Der var feststemning i salen, og det var en stor glæde at byde alle varmt velkommen til et nyt skoleår. Vi har 139 elever, og den sidste nye elev kommer en af de næste dage. Der er 16 nye elever - heraf 13 nye i børnehaveklassen. Det betyder at langt de fleste er elever, vi kender. Blandt de mange ting, som blev sagt på åbningsdagen var "tryghed og trivsel". Det har både nye og gamle elever brug for at opleve, og det vil vi sammen arbejde på at formidle. Velkommen til jer alle sammen. 

En flyvende start

Alle elever fik udleveret skema for det nye skoleår. Der er for de fleste en del nye fag og timer, som de skal forholde sig til. Vi har inspireret til en flyvende start. Det gælder om at bruge skolen, timerne, materialerne og lærerne fornuftigt. Det er alt sammen "hjælpemidler", som skal sikre en god indlæring. Det gælder om at lægge en god rytme fra begyndelsen af både i skolen og derhjemme. 

Rutiner

Vi beder forældrene om at hjælpe os med at indarbejde gode rytmer på hjemmefronten, så skoleopgaver får en naturlige plads i familiens hverdag. Vi håber ikke vi kommer til at fylde for meget, men alle ved, at når skolen er i gang, så ændre sovetider og andre rytmer sig lidt. 

Nye medarbejdere

Vi byder specielt velkommen til Annette Lassen, som ny medarbejder. Annette Lassen skal undervise i dansk på flere klassetrin og desuden i geografi, historie og samfundsfag. Også Lea Eisenberg, som vi kender fra tidligere, skal bydes varmt velkommen. Lea vil primært arbejde med praktiske opgaver i juniorlærecenteret. Det er dejligt at have Lea tilbage på skolen. Velkommen til vore to nye medarbejdere. 

Skolen i sommerferien

Der er lavet lidt vedligeholdelse i sommerferien. Fire ituslåede ruder er skiftet ud. Det udvendige areal er holdt ved lige, og ikke mindst spisesal og tilstødende lokaler er blevet rengjort og poleret. Det ser rigtig godt ud. Tak til forældre og medarbejdere, som har hjulpet med dette. 

Ansøgning om tilskud

BEFORDRING: Skolen ansøger om tilskud til alle elever, som bor inden for de aftalte kilometergrænser. Det behøver forældre ikke at tænke på.

SFO- og FRIPLADS-tilskud skal forældrene selv ansøge om. Der er udsendt skemaer til dette til alle skolens forældre. Ansøgningsfristen er den 1. september 2007. Spørgsmål til dette kan rettes til skolens kontor. 

Forældrekursus

Lørdag, den 8. september kl. 9 - 12 er de forældrekursus for alle nye forældre. Det gælder også forældre, som af ikke har deltaget i dette kursus tidligere. Kurset indeholder en beskrivelse af skolens historie og pædagogik og der bliver også lejlighed til at høre nærmere om de nye børns skolestart. 

Forældremøde

Tirsdag, den 11. september 2007 kl. 19:00 inviterer vi til det første forældremøde i dette skoleår. Det er en orienteringsmøde, men der bliver også tid til at mødes med de forskellige klasselærere.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER