NYHEDSBREV

Nr. 22 - 29. juni 2007


10 år med Gideonskolen

I går, torsdag, den 28. juni 2007, havde vi afslutning på Gideonskolens 10. skoleår. Det var festligt, og som altid var der stor opslutning. Omkring 400 deltog i festen. Skolens elever havde trænet danse, sange, fløjtespil og andet. Programmet blev sammensat af elevernes optræden og uddeling af diplomer og afgangsbeviser. Alle skolens elever modtog et eller flere diplomer for vel udført arbejde i årets løb, ligesom elevernes engagement i skolens liv blev belønnet. Elever fra 9. klasse modtog deres afgangsbeviser. De har gjort det godt, og der er kommet fornuftige resultater. Det var de første obligatoriske prøver under de nye regler. Det var også en stor glæde at se flere af vore tidligere elever komme på besøg og fortælle om deres nuværende skoleudvikling. 

Tilbageblik

Vi ser tilbage på endnu et spændende skoleår på Gideonskolen. Det har været et intensivt og travlt år for både elever og medarbejdere. Det er en stor glæde at tælle 10 år på Gideonskolen og se den udvikling vi har været igennem både med hensyn til bygninger og skolens akademiske standard. Vi oplever en forædlingsproces, som giver mod på de næste 10 år. 

Farvel

Vi har i dag sagt farvel til nogle få elever, som starter på ny skole efter sommerferien. Vi tror, at vi har gjort noget godt i jeres liv, og håber det får betydning for næste "led". 

Vi har også sagt farvel til to medarbejdere.

Kirstine Henning har været med os i det sidste halve år som barselsvikar for Benedikte Back. Hun skal på seminariet efter sommerferien. Måske kommer hun og er lidt med i august. Vi vil sige tak for din indsats og ønske dig fortsat held og lykke.

Daniel R. Thomsen har ligeledes været medarbejder i nogle måneder her i foråret. Daniel skal studere i USA efter ferien, men måske ser vi noget til ham igen senere. Tak for din hjælp og held og lykke med det nye. 

Forældrehjælp

På mandag og tirsdag, den 2. og 3. juni 2007 har vi inviteret til rengøring på skolen. Vi mødes kl. 14 og arbejder et par timer. Hvis vi bliver mange hænder, kan vi komme rigtig langt. Velkommen. 

SFO i næste uge

Forældre med elever i SFO er allerede informeret. Der er åbent i SFO den første og sidste uge i sommerferien kl. 7:00 til 16:30. Det er kun elever, som er tilmeldt, som kan benytte SFO’en. 

Startpakken

I næste uge sender vi startpakken hjem. Den indeholder oplysninger om det nye skoleår. Vær især opmærksom på, at der er nye priser for skolepenge og SFO. Men ellers indeholder startpakken oplysninger omkring tilskud til befordring, skolepenge, planlægning mv. 

Kontakt i skoleferien

Forældre, som har brug for kontakt til skolen i sommerferien, kan kontakte enten skoleleder Ib Mogens Johansen på tlf.: 40105367 eller souschef Else Lange på tlf.: 20974768. 

Skolestart i august

Vi starter efter sommerferien tirsdag, den 14. august 2007 kl. 9 -11. Det er en introduktionsdag. Vi starter med en gudstjeneste, og derefter er eleverne sammen i deres klasser for at få udleveret skema og planlægge den næste skoledag.

 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER