NYHEDSBREV

Nr. 21 - 22. juni 2007


 

Afslutningsfest

torsdag, den 28. juni 2007, kl. 15:30 - 18 holder vi afslutningsfest for alle skolens familier. Det er en tradition på Gideonskolen. Alle skolens elever er inviteret med deres nærmeste familie til et festprogram med uddeling af diplomer og afgangsbeviser. Det efterfølges af en middag for alle, som foregår udendørs. Vi håber derfor på rigtig godt vejr. De fleste familier har prøvet det før, og nye familier har sikkert hørt om det. Vi sætte to store grill op, der er en gammeldags pølsevogn og desuden et par hoppeborge til elever, som har lyst til det. Der sendes tilmeldingstalon med hjem, og vi glæder os til igen i år at se rigtig mange. 

Træning til afslutning

Rose Broholm og andre medarbejdere arbejder intens med træning af eleverne til vores afslutningsfest. Det vil være koncentreret i næste uge på flere dage. Vi har god erfaring med den måde at arbejde på. 

Livreddende førstehjælp

I tirsdags havde eleverne i 5. klasse kursus i livreddende førstehjælp. Det er et led i deres store svømmeprøve. Skolens sundhedsplejerske hjalp os med at gennemføre dette program. Vi kunne forestille os, at flere af eleverne havde demonstreret det for forældrene hjemme. 

Sidste skoledag

Om en uge - fredag, den 29. juni 2007, er det sidste skoledag i dette skoleår. Eleverne møder som sædvanlig kl. 8:30 og skoledagen slutter kl. 11:00. Vi starter i lærecenteret med de sidste test og derefter oprydning og aflevering. Glemmetøj bliver lagt frem, og garderoberne skal gennemgås og nøglerne afleveres. Dagen slutter med gudstjeneste i salen efterfulgt af en lille forfriskning. Der er ingen SFO denne dag. Skolens medarbejdere har en fælles udflugt med spisning umiddelbart efter, at eleverne er sendt hjem. 

SFO i sommerferien

Forældre med elever i SFO er allerede informeret. Der er åbent i SFO den første og sidste uge i sommerferien kl. 7:00 til 16:30. Det er kun elever, som er tilmeldt, som kan benytte SFO’en. Skolens SFO’medarbejdere vil sammensætte en program for eleverne på de aktuelle dage. 

Startpakken

I løbet af den første uge i juli vil vi sende dette års startpakke ud til alle de elever, som er tilknyttet Gideonskolen i det nye skoleår. Startpakken vil indeholde alle relevante oplysninger omkring befordring, tilskud, skolepenge, planlægning mv. Vær opmærksom på, at skolepenge og SFO stiger lidt til næste år. Det er også i år en moderat stigning på ca. 50,- kr. / elev. 

Slutspurten

I disse dage gør eleverne mange forløb færdige. Der er mange tests og opgaver, som skal nås inden ferien. Det vil også være nødvendigt for flere at have mere hjemmearbejde end normalt. Vi gør vort bedste for at hjælpe dem til at nå årets pensum. Der er meget at glæde sig over i den forbindelse. Mange elever er kommet rigtig langt og har nået meget i årets løb. Husk at rose jeres drenge og piger for en god indsats.

 

Undervisningsrapporter

På mandag, den 25. juni 2007, sendes den sidste undervisningsrapport med hjem i dette skoleår. Den frigives også på Gideonweb i løbet af week-end’en. Der er ingen konsultation i den forbindelse, men forældre er velkomne til at kontakte skolen for nærmere dialog, hvis det skønnes nødvendigt.


 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER