NYHEDSBREV

Nr. 17 - 25. maj 2007 

Pinse

I den kommende weekend fejrer vi Pinse. Pinse følger 10 dage efter Kristi Himmelfartsdag og 50 dage efter Påske. Pinse er kirkens fødselsdag. I Pinsen oplevede Jesu disciple Helligåndens komme til jord. Jesus havde forladt dem - men ikke efterladt dem. Han vidste godt, at de havde brug for en hjælper og vejleder og kraft fra Himmelen for at kunne udføre den store opgave, Han havde betroet dem. De skulle gå ud i alverden og forkynde evangeliet for alle folkeslag.

På grund af Jesu død og opstandelse var det offer fuldbragt, som gav tilgivelse og frelse til alle mennesker. Det var det glædelige budskab, disciplene skulle bringe til alle mennesker. Forholdet til Gud var genoprettet. Derfor er Pinse endnu en fantastisk vigtig kirkelig højtid. Vi har i dag adgang til samme "kraft ovenfra" og samme hjælp og vejledning gennem Helligånden som disciplene fik. Glædelig pinse. 

Årsmøde 2007

I tirsdags, den 22. maj 2007 afholdt vi Årsmøde på Gideonskolen. Det blev et særdeles positivt og meget givende møde. Tak til alle jer som kom og bragte den gode stemning. Ib Mogens Johansen orienterede om skolens aktuelle situation. Der blev delt tanker om det, at være en kristen friskole i en tid, hvor vi skal finde balancen mellem tro og viden, skabelse og evolution og mange andre modsætninger. Vores profil er helt klar, som skole. Den kristne indflydelse på skolens fællesskab, opdragelse og undervisning er ikke ændret.

Der blev givet en orientering om elevforhold, medarbejderforhold, undervisning og planlægning. Et flashback på begivenheder i indeværende skoleår understregede de mange begivenheder og initiativer for vore elever. De har en spændende hverdag.

Skolens revisor, Søren Jensen, redegjorde for regnskabet 2006 - skolens 10. regnskabsår. Skolen kom ud af året 2006 med et overskud på 425.000,- kr. Der blev givet megen ros til skolens regnskabsførelse, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Skolens formand orienterede kort om bestyrelsens arbejde. Victor Hørup ledte de efterfølgende valg. Henrik Due Jensen blev genvalgt til en ny 2-årig periode i bestyrelsen. Liann Langholm blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Skolens tilsynsførende, Torben Kristensen, redegjorde for sit arbejde og fremlagde en rapport om tilsynet i 2006/07. Rapporten kan læses på skolens hjemmeside, tryk her. Torben Kristensen blev genvalgt som skolens tilsynsførende for en ny 4-årig periode. Mødet sluttede med samtaler omkring kaffebordene. Tak til alle, som deltog og mødte op til et godt og inspirerende Årsmøde 2007. 

Skolefotografering

Dansk Skolefoto kommer på Gideonskolen tirsdag, den 29. maj 2007. Skolens elever har modtaget et tilmeldingsskema, som er afleveret. Når billederne er klar, bliver de sendt hjem til vurdering. Man er ikke forpligtet til at købe, før man har set billederne. Hvis man ikke vil have dem, skal de sendes retur. Beholder man billederne, skal de naturligvis betales. 

Den sidste måned

Der er kun godt en måned tilbage af dette skoleår. Vi har endnu et stort forældrearrangement. Det er vores afslutningsfest. Den finder sted torsdag, den 28. juni 2007, kl. 15:30 - 18.

Fredag, den 29. juni 2007 er sidste skoledag. Det er en kort dag fra kl. 8:30 - 11.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER