NYHEDSBREV

Nr. 14 - 27. april 2007


Farvel til april

I løbet af få dage er april måned slut. Det har været en "normal" april med mange omskiftninger i vejret. Vi har haft flotte solskinsdage og dage med rusk og regn. Nu nærmer maj måned sig. Vejret ser lovende ud, og rigtig mange ting fungerer lettere, når vejret er godt. Eleverne har mange flere ting at tage sig til, og det gode vejr inspirerer til at være sammen på en ny måde. Der snakkes og leges, og det udtrykker trivsel på skolen.

Så er der kun to måneder tilbage af dette skoleår. I år begynder sommerferien for eleverne jo sent. Den sidste skoledag er fredag, den 29. juni 2007. Det er vist første gang vi starter sommerferie så sent. Til gengæld er der lidt længere sommerferie i august, så skolen starter først tirsdag, den 14. august 2007.

En del af maj og juni er der afsluttende prøver for elever i 9. klasse. Vi har 6 elever, som skal til prøve. De fleste prøver er fastlagt, men først den 2. maj må vi fortælle eleverne, hvilke fag de skal op i, når det gælder "fag i udtræk". Der er i alt 4 skriftlig og 4 mundtlige prøver. Vore elever er ved at være klar til disse prøver. Vi ønsker alle elever nogle gode uger i afslutningen af dette skoleår.


Engelsk i 1. klasse

I denne uge startede vore elever i ABC-gruppen på engelsk. Det er et særkende på Gideonskolen, at vi har en tidlig start på engelsk. Vi bruger et program, som hedder "Speaking English". Det har vi gode erfaringer med. Det er som tidligere Elsebeth Thomsen, der underviser. Hun er kendt for eleverne i børnehaveklassen. Undervisningen er baseret på dialog og mange illustrationer. Det er som altid noget, som optager eleverne meget. 

Græs og pollen

Det er også årstiden hvor elever med høfeber kan mærke, at "der er noget i luften". Nogle af disse elever får medicin. Det skal man huske i disse dage. Vi er jo også nødt til at slå græsset, og det skaber turbulens i atmosfæren.


Forældrehjælp

Det er rigtig dejligt med de ekstra hænder, som forældrene giver på skolen. Vi har fået fornyet blomsterne i potterne foran indgangen til skolen. Det er vi rigtig glade for. I går blev vandet fornyet i akvariet. Bunden blev "støvsuget", og der kom nye planter. Tusind tak for hjælpen med det. Vi glæder os alle sammen over det nye, som ses og opleves - også med de små ting på skolen. 

Årsmøde 2007

Husk skolens årsmøde, tirsdag, den 22. maj 2007 kl. 19. Vi har indkaldt til mødet, og minder derfor blot om, at det er snart. Der sendes besked hjem med børnene i begyndelsen af maj, så kan man tilmelde sig. 

Projekter

Fire dage om ugen er der "projekt". Det gælder alle elever. Indholdet er "natur og teknik". Små eksperimenter eller opgaver, som skal give eleverne fornemmelse af ting omkring os. Det fremgår af elevernes materialer, hvornår de skal udføre et projekt. Stort set alle elev er rigtig glade for anledningen til at bruge hænderne for at lære noget nyt. Nogle projekter tager 10-15 minutter; andre kræver flere timer. Det er festligt med projekter.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER