NYHEDSBREV

Nr. 13 - 20. april 2007


 


 

Tro på Gud

Temaet for denne uges andagter er "tro". Tro er at se på sig selv, som Gud ser på dig. Gud er kærlighed - derfor ser Gud på os med kærlighed. Gud tilgiver os på grund af Jesus Kristus - derfor er der frihed i Guds nærhed. Gud holder fremtiden i sine hænder - derfor er der fremtid og håb i troen på Gud. Det centrale bibelvers er fra Jeremias 29:11, hvor der står: "Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb." Det er dejligt at pege på sådanne fremtidssikrede perspektiver, som rummes i vores tro på Gud.

 

Hårdt arbejde

Der er ca. tre uger til de skriftlige prøver for vore ældste elever. Vi er inde i slutspurten. Det er hårdt arbejde - både for elever og lærere. Der er endnu en del at få styr på inden det går løs. Vi har givet høj prioritet til 9. klasses elever, så de kan nå mest muligt inden prøverne. Eleverne må arbejde målrettet og give al deres tid til at blive klar. Vi ved, at det kræver meget - men hold ud - vi hjælper jer. 

April-vejret

Det burde ikke forbavse os - men det gør det nok alligevel. I sidste uge var det "sommer" - og nu er det blæsende og rigtig koldt igen. Sådan er april jo ofte. Det stiller lidt ekstra krav til overtøjet. Især de mindste har nok brug for lidt ekstra hjælp hjemmefra, så de er klædt rigtig på.

 

Forårslege

Efter påske har vi set rigtig mange forårslege dukke op. "Spil mod muren" er rigtig populært i næsten alle aldersgrupper. Sandkasselege er måske især for de lidt yngre. Fodbolden trækker altid - uanset vejret. Det er også en bred aldersgruppe, men det er måske især noget for midtergruppen og de ældste. Vi har endnu ikke set sjippetove og hinkesten. Men på de gode dag med megen solskin er bagsiden af huset ved stien rigtig populær. Det vigtigste er, at der er fuld aktivitet og rigtig mange har gang i kroppen i frikvartererne.

Årsmøde 2007

Tirsdag, den 22. maj 2007 kl. 19:00 indkaldes der herved til Årsmøde på Gideonskolen. Ved årsmødet er der nogle vigtige valg, som skal klares. Derfor dette tidlige varsel. Vores tilsynsførende, Torben Kristensen er på valg. Han har nu fungeret i fire år. Han er villig til genvalg. Endvidere er der det sædvanlige valg til bestyrelsen. Der er en udskiftningsfrekvens på to år, så en af de forældrevalgte er på valg. Også her er der villighed til genvalg, hvis forældrekredsen ønsker det. Der skal også vælges en suppleant til bestyrelsen. Det er et vigtigt møde, som vi beder forældre om at reserveret tid til.

 

Pædagogisk værksted

Skolens kopirum er blevet et pædagogisk værksted. De fleste har bemærket, at vi har reduceret vores "maskinpark" fra tre til en kopimaskine. Den kan så til gengæld mere end de tre gamle tilsammen. Samtidig er lokalet nu udnyttet som grupperum, og i påskeferien blev vi færdige med at indrette det. Nu har flere grupper en bedre arbejdssituation i deres gruppetimer. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER