NYHEDSBREV

Nr. 12 - 13. april 2007 

Efter påske

Vi har lagt påsken bag os. Det blev en tid med dejligt vejr og forhåbentlig gode oplevelser med familie og venner. Jesu disciple lagde også påsken bag sig. Først var der dyb frustration, fordi Jesus var død. Frustrationen blev afløst af dyb undren, da Han stod op igen påskemorgen. Det var ikke til at tro det, selv om Han havde sagt det til disciplene.

Jesus mødtes allerede søndag aften med disciplene, men Thomas var der ikke. Det var han frustreret over: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.« Der gik en uge, og så kom Jesus og mødte Thomas. Nu havde han alligevel ikke brug for at mærke sårene. Det var nok at høre Jesu stemme og opleve Hans nærvær. Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«

Vi vil også gerne se og mærke før vi tror, men beretningen er meget illustrerende. Det har ikke noget med tro at gøre. Vi må nøjes med hjertets vished og oplevelse af Guds ledelse og indgriben i vore liv fra dag til dag. Vi glemmer ofte alt det gode, som Gud gør - eller også vurderer vi, at det nok var gået sådan alligevel. At tænke Gud med i det der sker, er at vandre i tro. Det vil vi gerne lære vore elever. 

Ekskursioner

I denne uge har to hold elever være på ekskursion. Børnehaveklassen og ABC-gruppen har besøgt Post & Tele Museets udstilling om kommunikation. Vi har tidligere fortalt mere detaljeret om den flotte undervisning, som vore elever har fået. Det var mindst lige så spændende for vore yngste elever.

Elever fra 5. og 6. klasse besøgte Nationalmuseets udstilling om Middelalderen i onsdags. Guiden gav eleverne mange informationer om stænderne i Danmark i gamle dage. Spørgelysten var stor og det blev oplevelsen derfor også. 

Årsmøde 2007

Tirsdag, den 22. maj 2007 kl. 19:00 indkaldes der herved til Årsmøde på Gideonskolen. Det er næsten ikke til at tro, at det igen er et år siden vi sidst mødtes for at få et aktuelt billede af Gideonskolen. Skolens revisor, Søren Jensen, deltager sammen med vores tilsynsførende, Torben Kristensen. Der bliver beretninger fra skolens ledelse og bestyrelse. Der skal desuden vælges en suppleant til bestyrelsen. Det er et vigtigt møde, som vi beder forældre om at reserveret tid til. 

Tilbage igen

Else Lange er så småt vendt tilbage til opgaverne på Gideonskolen. I denne og næste uge er hun tre dage om ugen på begrænset tid. Det har været rigtig dejligt for os alle sammen at have Else Lange omkring os igen. Velkommen tilbage. 

Lejrskole

Det kniber med at finde et sted til lejrskole i dette forår. Det skal være i HT-området og vi skal have plads til 140 børn foruden medarbejdere. Hvis forældre har kendskab til et sådant sted, hører vi gerne nærmere. Til efteråret er der nu aftalt lejrskole på Lyngsbo. Det bliver i slutningen af september. Vi søger nu DSB skolerejser om frirejse til Lyngsbo.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER