NYHEDSBREV

Nr. 11 - 30. marts 2007Glædelig påske

Vi ønsker alle skolens familier og venner en rigtig glædelig og velsignet påske. Påsken er en god miniferie, men mere end noget andet er det en kristen højtid. Jesus døde og opstod og bragte frelse og tilgivelse til alle, som vil tage imod det.

Skærtorsdag spiste Han den sidste nadver med sine disciple, og derefter kæmpede Han en personlig kamp i Getzemane have. Her blev Han pågrebet af tempelvagten og ført fra "Herodes til Pilatus" for at bliver forhørt.

Langfredag blev Han dømt til døden ved korsfæstelse sammen med to forbrydere. Jordskælv, mørke midt på dagen, forhænget i templet, som revnede, gravene i Jerusalem, som åbnede sig - og meget andet står som uforglemmelige indtryk og oplevelser for alle dem, som var til stede. Det historiske faktum kan ikke bortforklares.

Påskemorgen ville to kvinder salve Jesu legeme med velduftende salver, men de fandt graven tom. Hvem havde flyttet ham? Han dukkede selv op og overraskede dem begge. Graven er tom - Han er ikke her - Han er opstået. Jesus viste sig for mange disciple og gjorde det helt klart, at døden ikke kunne holde ham.

Jesu død og opstandelse er Guds plan til at føre os - mennesker til alle tider - tilbage til fællesskab med sig selv. Synden behøver ikke længere at være en hindring. Jesus tog syndens skyld og straf på sig på korset og gav os livet - livet med Gud - tilbage. Gud ske tak for Hans uudsigelige gave. Rigtig glædelig påske. 

Den smukke ælling

Så lykkedes det igen. Vi oplevede en dejlig aften med skolens familier og rigtig mange gæster. Næsten alle skolens elever var involveret. Det er et stort arrangement, som samtidig giver er en fin anledning til at "vise skolen frem".

Fra de yngste til de ældste har der været trænet med Rose Broholm for at blive klar til aftenens begivenhed. Vi ved, at der er arbejdet hårdt og slidt meget, men det fine resultat er det hele værd. Tak for jeres indsats. Tak til forældre og venner, som brugte tid sammen med os til at holde forårsfest på Gideonskolen. "Den grimme Ælling" blev en smuk fortælling. 

En lille pause

Der er påskeferie fra i morgen, lørdag, den 31. marts 2007, til mandag, den 9. april 2007, begge dage inklusive. Det er en dejlig tid at holde en pause på. Vi håber, at vejret holder, så familierne kan være frie til at gøre noget sammen både ude og inde. 

Check venligst

Ved indbetaling til Gideonskolen skal man sikre, at de rigtige bankoplysninger er: Reg. nr. 4180 konto: 4180037586 Vi beder forældre om at kontrollere, at det er korrekt. Tak for hjælpen. 

Skriftlige prøver

Vi venter spændt på resultatet af den udtrækning, som Undervisningsministeriet skal foretage for at udvælge nogle af de fag, som skolens elever i 9. klasse skal til prøve i. De skriftlige prøver starter fredag, den 11. maj 2007. Der er også prøver den 14., 15. og 16. maj og eventuelt den 21. maj. Den første mundtlige prøve er torsdag, den 7. juni 2007. Der vil kommer yderligere oplysninger dels til de enkelte elever - dels på skolens hjemmeside.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER