NYHEDSBREV

Nr. 10 - 23. marts 2007


Den grimme ælling

I disse dage intensiveres træningen til årets forårsfest. Rigtig mange elever er involveret i opsætning af H. C. Andersens: "Den grimme Ælling". Det er en drama-dokumentarisk opførelse, som vi glæder os til at præsentere for skolens familier og andre interesserede kommende torsdag, den 29. marts 2007 kl. 18:00 på Gideonskolen.

Eleverne er opfordret til at iklæde sig forskelligt tøj: t-shirt / bukser / nederdele mv. Det gælder farver og ensartethed. Hvis man ikke har de ønskede beklædningsdele, så forsøger vi at skaffe det fra anden side. Kontakt Rose Broholm på skolen, så finder hun en løsning. Det er ikke tanken, at man skal investere i en ny garderobe til børnene i denne anledning. I denne uge har vi trænet de fleste dage. I næste uge bliver det på samme måde med træning hver dag af udvalgte grupper. 

Læseraketten

I lighed med tidligere år deltager alle Gideonskolens elever i "Læseraketten" på næste fredag, den 30. marts 2007. I løbet af dagen vil elevernes kontaktlærer bruge en time, hvor man kan læse selv eller lytte til andres oplæsning. Det er en anledning til fordybelse, eftertanke og oplevelse. Materialet er udgivet af "ibis", og vi bruger udvalgte dele af dette til projektet. Det handler om børn i andre lande og deres livsvilkår. 

Påsken nærmer sig

Så er der kun en uge til påsken. Eleverne har fri fra lørdag, den 31. marts til mandag, den 9. april 2007. Påsken er en af den kristne kirkes vigtigste højtider. Jesu død og opstandelse er alfa og omega i grundlaget for hele vores tro og overbevisning. Vi ser igen i år frem til at fejre påske og gennemgå det fantastiske, der skete, da Gud greb ind i historien. Gennem Jesus Kristi død og opstandelse bragte Han frelse, tilgivelse for synd og frihed for skyld over alle mennesker, som vil tage imod dette tilbud. Det udtrykkes meget kort i Johannes Evangeliet kapitel 3 og vers 16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 

Reg. nr. 4180

Bankerne har opdateret deres sikkerhed. Gideonskolen har haft to registreringsnumre til samme bank (efter en tidligere aftale med banken). Fra den 15. marts 2007 vil banken kun acceptere det ene. I forbindelse med den sidste PACE-opkrævning har vi bedt forældre om at indbetale til det "forkerte" registreringsnummer. Banken har derfor afvist flere betalinger og sendt beløbene tilbage til forældrene. Vi beklager den ulejlighed, det har medført. De rigtige bankoplysninger er: Reg. nr. 4180 konto: 4180037586. Vi beder forældre om at kontrollere, at registreringsnummeret er korrekt, når man overfører penge til Gideonskolen. 

Næste skoleår

Ved forældrekonsultationerne bad vi forældre om at tilkendegive deres planer for næste skoleår. Stort set alle elever fortsætter til næste skoleår på Gideonskolen. Der er kun enkelte elever fra afgangsklassen, som skal videre med deres ungdomsuddannelse på andre skoler. Det giver en tryg planlægning for det kommende år.

 

Velkommen til

Forårsfest

Torsdag, den 29. marts 2007 kl. 18:00

Vi glæder os igen til at mødes med skolens familier. Vi skal opleve et musikalsk danse-drama bygget over H. C. Andersens eventyr: "Den grimme Ælling".

Se flere billeder fra ugen, tryk HER