NYHEDSBREV

Nr. 05 - 9. februar 2007 

En familie

Ved Midtvejsmødet for forældre i onsdags definerede skolens leder, at Gideonskolen er som en familie - en kristen familie. Vi har nogle fælles mål vedrørende undervisning, opdragelse og karakterdannelse. Vi har nogle fælles normer vedrørende adfærd og optræden, og vi ønsker beskyttelse og omsorg - især for de svage og de små. Vi har et godt skolemiljø som er præget af positive elevrelationer, spændende undervisning og et godt medarbejderteam.

Det var nogle af åbningsordene til den redegørelse som blev givet om skolens samlede situation. Mange forældre var mødt op, og der er var opbakning til skolens linje og anerkendelse af den beskrivelse, som blev fremlagt. Efter informationen delte forældrene sig i de forskellige klasser og havde tid til at tale med kontaktlærerne, Mødet sluttede med kaffe og blødt brød. Tak til de mange, som kom med brødet. Det var dejligt at mødes med forældrene igen. Det er opmuntrende og giver inspiration til at komme videre. 

Musik skal der til

I går havde vi besøg af en musiker fra Sjællands Symfoniorkester. Vi er fortsat tilmeldt "Musik på Tværs", og dagens besøg var et led i forårets musikoplevelser. Eleverne skal arbejde videre med forskellige projekter, og de skal derefter deltage i en koncert og nyde den "store" musik. I år har vi udvalgt eleverne i juniorlærecenteret - 3. og 4. klasse - til at deltage i projektet. Charlotte spiller på bratsch, og præsenterede sig selv og sit instrument. Det var en god og positiv oplevelse. 

Ultralyd

De ældste elever var på virksomhedsbesøg i går. Man besøgte B-K Medical i Herlev, som har specialiseret sig i ultralydsscannere. En af skolens forældre arbejder der og havde tilrettelagt besøget. Efter en præsentation af virksomheden og dens produkter og målsætninger fik vi en rundvisning. Det var positivt og givende. Tak for hjælpen med at tilrettelægge besøget. 

Ny karakterskala

Fra august 2007 skal alle skoler give eleverne karakterer efter den nye 7-trins skala. Ved Midtvejsmødet blev den nye skala kort præsenteret og begrundet. Det bliver en ny udfordring for alle - elever, forældre og lærere - at blive dus med det nye system. 

Vild med sand

I de sidste par uger har en større gruppe elever bygget store sandslotte i sandkassen. Man har brugt flere dage til opbygning af de flotte konstruktioner. Sandet har åbenbart haft den helt rigtige sammenhængskraft, så det kunne lade sig gøre at få det rigtig flot. Vi synes, at I er rigtig dygtige. 

Vigtige datoer

Ved Midtvejsmødet blev nogle vigtige datoer lagt frem. De vil også fremgå af skolens hjemmeside, men omtales her, så alle kan planlægge.

Bonusbutik, torsdag, den 15. februar 2007.

Vinterferie i uge 8 - 17. til 25. februar 2007. Der er ingen SFO.

Terminsprøve i uge 9 - eleverne får nærmere plan.

Undervisningsrapporter sendes hjem senest mandag, den 12. marts 2007.

Forældrekonsultationer afholdes tirsdag og onsdag, den 13. og 14. marts 2007.

Forårsfest, torsdag, den 29. marts 2007 kl. 18:00

Næste skoleår: Plan over ferier og fridage er lavet og findes på skolens hjemmeside under "Vigtige datoer". Forældre kan nu lægge deres ferier i forhold til skoleårets rytme.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER