NYHEDSBREV

Nr. 02 - 19. januar 2007


Forandringer

Denne uges tema for skolens andagter har været: "Gud kan forandre dig". Vi gennemgår alle sammen forandringer, uanset om vi synes om det eller ej. Livet forandrer os: Kroppen ændres, vi lærer mere og får mere livserfaring. Den ydre forandring er der mange af os, som arbejder hårdt på, så vi bevarer så smukt et ydre som muligt. Den indre forandring er mindst lige så betydningsfuld. Det gælder vores holdninger og personlighed. Her kan Gud komme os til hjælp. Alt, hvad Gud gør er godt. Men Han maser sig ikke ind i vores liv. Han "banker pænt på", og vi skal selv åbne for Ham. Forandringerne kommer i forhold til det, vi selv tillader. At forme sin personlighed efter Guds standard tager tid - ja, varer hele livet. Det vigtigste er, at vi er på vej, og at der sker noget. Det vil andre lægge mærke til. 

Det nye Danmark

1. januar 2007 trådte strukturreformen i kraft. Der er ingen amter i Danmark mere, men meget færre regioner og kun det halve antal kommuner. Vallensbæk kommune er fortsat en selvstændig kommune med et forpligtende samarbejde med Ishøj kommune. Det får meget lidt påvirkning på Gideonskolens liv. Vores sundhedsplejerske, skolepsykolog og talepædagog har fremover ganske vist deres arbejdsplads ud fra Ishøj Rådhus, men det er de sammen personer, som betjener os, og det er vi glade for.

Eleverne på 6.-10. klasse har gennemgået alle disse nye forhold i samfundsfag. Den 30. januar 2007 får vi besøg af borgmester Kurt Hockerup, som vil fortælle om Vallensbæk kommune før og efter 1. januar 2007. Det besøg glæder vi os rigtig meget til. 

Forældretilskud

Skolens bestyrelse vedtog i tirsdags fordeling af de midler, som Gideonskolen har modtaget som særligt tilskud til forældre ved skolen. Det gælder fripladstilskud. Vi har modtaget 41.730,- kr. til fordeling. Dette tilskud bliver udbetalt til forældrene inden udgangen af januar måned.

SFO-tilskuddet er på kr. 8.700,-. Det udbetales på tilsvarende måde.

Befordringstilskuddet er på 28.455,- kr. Det bliver givet til forældre, som har ansøgt, og hvis børn er berettiget til HT-skolekort efter de gamle regler. Der sendes brev med hjem i næste uge med orientering til forældrene om dette tilskud. Vi beder forældrene om at fremsende bank-oplysninger til skolen, så vi anvise beløbet direkte til deres bankkonto. 

Midtvejsmøde

I år bliver midtvejsmødet onsdag, den 7. februar 2007 kl. 19:00. Det er et årligt tilbagevendende møde, hvor vi orienterer alle skolens forældre om skolens aktuelle situation. Det gælder både undervisning, medarbejdere, økonomi og meget andet. Reservér venligst aftenen. Der kommer nærmere besked. 

Sang og musik

Sang og musik er en vigtig side på enhver skole. Den er særlig betydningsfuld på en kristen friskole som Gideonskolen. De fleste morgener mødes vi med alle elever i skolens samlingssal til morgenandagt. I den forbindelse synger vi forskellige salmer og lovsange. Skolens elever spiller til sangene i vores eget band. Det er en stor glæder at se og opleve de mange elever, som er involveret i musikken. Tak for jeres indsat - vi sætter meget pris på det, I gør.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER