NYHEDSBREV

Nr. 39 - 21. december 2006


 

Jesus kom

Jesus kom for at vise os, hvem Gud er. Jesus blev et menneske og levede under samme vilkår som alle andre mennesker. Han voksede op som en hvilken som helst anden dreng. Han var prøvet i alle ting - dog uden synd - så han kan komme os til hjælp, når vi har det svært.

Jul og påske hører sammen. Barnet i krybben blev frelseren på korset. Guds indgriben i historien blev et vendepunkt. Det kan det blive for ethvert menneske, som forstår den sammenhæng og tror på det.

I de sidste par uger har vi i skolens andagter sat fokus på, at "Gud aldrig kommer for sent" og at "Gud stadig leder vise mænd og kvinder". Nøglen er troen på Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser. Mange brikker skulle passe sammen i historien, da Jesus blev født. Konger og kejsere, folketælling og vise mænd. Det er blot nogle af de mange genkendelige brikker.

Så er han da kommet. Gud blev menneske. Jesus tog tjenerskikkelse på. Derfor har Gud også givet Ham navnet over alle navne. Navnet "Jesus" må alle bøje sig for - før eller siden. Derfor er det godt at have perspektivet med i julen. Vi ønsker alle skolens elever og familier en rigtig glædelig og velsignet jul og et godt nytår 2007. 

Forskellige tilskud

Vi har i denne uge modtaget besked om, hvor stor en andel skolen har fået tildelt i friplads- og SFO-puljen. Vi har endnu ikke fået besked om tilskud til befordring, men det skulle komme i denne uge. Skolens bestyrelse mødes i midten af januar og fordeler de midler, vi har fået. Derefter vil forældrene få besked, både hvis der er et tilskud, og hvis der ikke er noget. 

Rengøring og oprydning

I går sluttede dagen med oprydning og lidt rengøring. Eleverne så deres garderobeskabe igennem og en del har sikkert tagen nogle ting og sager med hjem, som ikke skulle blive på skolen. Arbejdspladserne blev ordnet, og ryddet op. Det ser fint ud på skolen. 

Kontakt i juleferien

Forældre, som har brug for at tale med skolen i juleferien kan ringe til skolens leder på mobiltelefon: 40 10 53 67. Vi er på skolen ind imellem for at gøre rent og runde året af på forskellig måde. 

Sidste skoledag

I dag, torsdag, den 21. december 2006, har vi haft sidste skoledag inden juleferien. Traditionen tro startede dagen med en julegudstjeneste for eleverne. Marianne Riis, som er børnepræst, talte til eleverne. Derefter var der et frikvarter. Efter pausen gik vi omkring træet og sang nogle af julens traditionelle sange og salmer. En julehistorie hører der også til, og derefter fik hver af eleverne en lille gave. Dagen sluttede med en servering med lidt sødt og godt. 

Første skoledag

Torsdag, den 4. januar 2007 er første skoledag efter juleferien. Alle elever møder til normal tid. Det er en helt almindelig skoledag.

 

Det nye år

Vi ser meget frem til det nye år. Spændende opgaver venter for de ældste elever med nye prøver og den nye karakterskala. Gideonskolen runder 10 år, og der arbejdes med planer om at fejre det på passende vis. Det første forældrearrangement ligger først i februar 2007. Vi inviterer til halvårsmøde. Nærmere om dette senere.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER