NYHEDSBREV

Nr. 24 - 25. august 2006


Tro, håb og kærlighed

Temaet for andagterne i de første uger på Gideonskolen har været: "tro, håb og kærlighed". Det er tre centrale begreber i vores kristne tro. De er vigtige både i relation mellem mennesker og i vores relation til Gud.

Tro handler om tillid. Kan vi stole på, hvad andre siger? Kan vi stole på, hvad Gud siger? Vores tryghed er helt afhængig af det.

Håb handler om fremtiden. Guds tanker for os er tanker om fremtid og håb. Når et problem hober sig op, så håber vi på en løsning. Det skal vi blive ved med - også selv om omstændighederne nogle gange ser "håbløse" ud.

Kærlighed binder alt sammen. "Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt." Sådan læser vi i 1. Kor. 13:7. Guds kærlighed til mennesker og menneskers kærlighed til hinanden er nøgler til livet. 

En våd uge med trivsel

Det har ikke regnet så meget i august måned i Danmark siden 1963 - og så er der endda en del dage tilbage endnu af august. Sådan lød det i vejrudsigten for et par dage siden. Så galt har vi dog ikke oplevet det på Gideonskolen. Byger har vekslet med solskin - men langt de fleste dage har det været opholdsvejr, så vi har kunnet være ude.

Især de yngste årgange synes jo, at det er herligt med vand. Så der er gravet kanaler både i og uden for sandkassen, og spændende lege udfolder sig. Det har været en dejlig uge med trivsel på alle planer. Eleverne kommer godt ud af det med hinanden, og også de nye elever synes at falde godt til. Det lover godt for fremtiden.

 

Nye elever

På mandag modtager vi tre nye elever. Det er til 5., 6. og 7. klasse. Så er målet fuldt, og vi har 140 elever, som vi har planlagt. Vi glæder os til at modtage de nye og byder dem varmt velkomne. 

Kursus for nye forældre

I morgen, lørdag, den 26. august 2006, kl. 9 - 12 er der kursus for nye forældre. Vi glæder os til at mødes og tale sammen om Gideonskolens baggrund både historisk, pædagogisk og filosofisk. Samtidig vil de nye elevers diagnostiske prøver være klar, så vi kan tale om dem. Forældrene med elever i børnehaveklasse og ABC-gruppen vil have tid til at tale med klasselærerne for de to grupper.

 

Forældremøde

Tirsdag, den 5. september 2006 kl. 19 har vi årets første forældremøde. Det gælder alle skolens forældre. Programmet er delt i to: en samling for alle forældre med fælles information - og en samling i den enkelte gruppe med tid med kontaktlærerne / faglærerne. Der hjemsendes i løbet af næste uge yderligere information med tilmelding. Reservér aftenen.

 

ABC - alle børn cykler

I lighed med sidste år har vi også i år tilmeldt os ABC. Skolens elever opfordres til at cykle i skole, hvis det er praktisk muligt. Man kan også vælge at cykle hjemme (gælder kun BH og 1.-2.klasse) Skolen registrerer alle elever, som cykler, og vi deltager i en konkurrence med andre skoler om, hvem der har flest cyklende elever med cykelhjelm. Kampagnen kører i perioden 4. til 15. september 2006. Nu er det tid til at efterse cyklerne.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER