NYHEDSBREV

Nr. 23 - 18. august 2006 

Velkommen

I mandags begyndte det 10. skoleår på Gideonskolen. Vi bød velkommen til 24 nye elever. De fleste af dem hører til den nye børnehaveklasse og de yngre klassetrin. Enkelte er kommet ind højere oppe i klasserne. Det var samtidig et stort gensyn med de mange elever, som vi kender fra sidste år.

Dagen startede med gudstjeneste. Rigtig mange forældre var mødt op - ikke kun til børnehaveklassens elever - men også til mange årgange. Skolens "band" spillede festligt og gjorde en flot indsats.

Derefter blev eleverne fordelt i deres klasse. Det nye skema blev studeret, og mange nye opgaver blev præsenteret. Imens var der kaffe til alle forældrene med fællesskab og information. Dagen sluttede med en forfriskning til alle børnene. Nu er skoleåret startet - vi glæder os til at komme i gang efter en lang og varm sommer.

 

Den første uge

I denne uge er skemaet afprøvet. Det ser ud til at fungere godt. For alle elever er der introduktion til nye fag og opgaver. Ikke mindst på 8. - 10. klassetrin bliver der meget nyt at se til. Der er nye fag, nye prøver og nye arbejdsmetoder. Det bliver spændende. 

Nye medarbejdere

Vi har budt velkommen til Kira Mikkelsen, som skal være barselsvikar for Lene Johansen. Det har været en stor glæde at se Kira i fuld sving på skolen. Det tegner godt.

Maria Christensen kender vi godt. Hun har været på skolen i en del situationer i det sidste skoleår. I år bliver hun knyttet tættere til skolen. Hun har fast skema hver tirsdag og fredag. Hendes linjefag i dansk og idræt vil vi bruge flittigt.

Britta Christensen er kommet tilbage efter endt barsel. Det er et dejligt gensyn, som vi har set frem til med forventning.

Sanne Madsen, som har hjulpet os en del før ferien, er nu knyttet mere formelt til skolen. Foreløbig i praktik. Vi byder alle vore medarbejdere velkommen tilbage til opgaven.

 

SFO

Ingelise Johansen er ansvarlig for skolens SFO. Det er fortsat Signe Mittag, som er den faste daglige medarbejder i SFO’en. Vi minder forældre om at aflevere tilmeldingssedlen til SFO, så vi har styr på detaljerne om børnenes mødetider i SFO’en. 

Ansøgning om tilskud

I startpakken, som blev udsendt først i juli, var der et kombineret ansøgningsskema om tilskud til betaling af skolepenge og til SFO. Forældre, som er interesseret i andel i denne støtte, skal snarest muligt aflevere skemaet sammen med en kopi på årsopgørelsen vedr. skat for 2005. Spørgsmål til dette kan rettes til skolens regnskabsfører, Benedikte Back. 

Kursus for nye forældre

Lørdag, den 26. august 2006 kl. 9 - 12 har vi arrangeret kursus for alle nye forældre. Det gælder også de forældre, som var nye sidste år. Vi ønsker at orientere lidt om skolens baggrund og idémæssige grundlag. Der bliver også anledning til at tale med forældre om de diagnostiske prøver, som nye elever har afsluttet. Børnehaveklassens forældre vil have særlig tid til at tale om klassens start med Elsebeth Thomsen. Der sendes invitation hjem på mandag. Velkommen.

 

Alle forældre inviteres til:

Forældremøde 5. september 2006 kl. 19 - 21.

Reservér aftenen. Nærmere information følger.

 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER